CHP, kanser yapıcı oyuncaklar için meclis araştırması istedi

CHP, kanser yapıcı oyuncak ve bazı kırtasiye maddelerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması için meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök imzalı Meclis Araştırması açılması talebi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Evlerde, kreşlerde, okullarda yaygın olarak kullanılan bazı oyuncak araç ve gereçler ile bazı kırtasiye malzemelerinin sağlık açısından büyük riskler oluşturduğu bilinmesine karşın, büyük bir denetimsizlik yaşanmaktadır.

Oyuncakların ve kırtasiye malzemelerinin yarattığı sağlık risklerinin tespit edilerek, kanser yapıcı bu ürünlere karşı gerekli tüm önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 04.12.2014

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

GEREKÇE
Çocukların eğitiminde ve gelişiminde önemli katkısı nedeniyle evlerde, kreşlerde, okullarda yaygın olarak kullanılan oyuncak araç ve gereçleri ile bazı kırtasiye malzemelerinin sağlık açısından büyük riskler oluşturduğu bilinmektedir.

Boyası kısa sürede dökülen oyuncaklarda, boya kalemleri, boya hamurları, silgiler gibi kimi kırtasiye araç gereçlerinde, kimyasal madde içeren maddeleri çıplak gözle ayırt etmek mümkün olmamaktadır. Ayrıca oyuncakların içindeki pillerin uzun süre beklemesiyle çocuk için ortaya çıkan tehlikeler konusunda da kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Oyuncakların, uluslararası standartlara uygun üretilmeyişi,  ithalat işlemlerindeki usulsüzlükler, denetimsizlikler, merdiven altlarında üretilen oyuncaklar çocukların sağlıklarını ve hayatını tehlikeye atmaktadır.

Oyuncaklar ile kırtasiye malzemelerinin güvenlik standartlarına uyup uymadıkları ve yapıldıkları malzemeler önem kazanmaktadır. Bunun için, piyasada bulunan kırtasiye malzemeleri ile oyuncakların yanıcı, parlayıcı, kötü kokan ve zehirleme riski taşıyan malzemelerden yapılıp yapılmadığı, ağır metal ve zararlı kimyasallar içerip içermediği büyük bir dikkatle denetlenmelidir.

Gazeteler, radyo ve televizyonlarda, sıklıkla başta Çin olmak üzere Uzakdoğu'dan ithal edilen oyuncakların, çocukların sağlığını tehdit ettiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Yurttaşlarımız gelişmiş ülkelerde yasaklanan oyuncakların Türkiye'de neden toplatılmadığı sorularına endişe, kaygı ve korkuyla yanıt aramaktadırlar. Aileler büyük artış gösteren ağır metal ve kimyasal madde içeren sağlıksız oyuncak ürünlere karşı korku içinde çareler aramaktadırlar.

Bilim adamları, bu bilinçle oyuncak seçiminde, Avrupa Birliği oyuncak güvenliği ve çocuk sağlığı kriterlerine uygun olmayan oyuncakların yasaklanmasını istemektedir.

Yapılan ve yapılacak kontrol ve denetimlerle yurttaşların bu endişe ve kaygılarının giderilmelidir.

Bu nedenle, çocuklarımızın sağlığını tehdit eden oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri konusunun Yüce Meclisimizce ele alınması son derece önem taşımaktadır."

    Pazartesi, 08 Aralık 2014 15:17

Bağlantılı Konular