Ağbaba: "Er ve erbaşlara asgari ücret düzeyinde harçlık verilsin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, er ve erbaşların 12 aylık zorunlu askeri hizmetleri süresince asgari ücret düzeyinde harçlık alabilmeleri için ilgili kanunda değişiklik öneren Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.

Kanun Teklifi metni şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

Veli AĞBABA
Malatya Milletvekili
GENEL GEREKÇE

Belirli zaman aralıkları ile gündeme getirilen "Bedelli Askerlik Uygulaması", Anayasa ve kanunlar çerçevesinde zorunlu olan askerlik hizmetini para karşılığı yapabilme imkânı tanımaktadır. Bu noktada, gelire orantılı bir şekilde kademelendirilmeyen tutarlar sebebiyle "Bedelli Askerlik Uygulaması" hakkaniyetten uzak bir sistem yaratmaktadır. Zira, belirlenen tutarlar çoğunlukla yoksul halk kesimlerinin ödeyemeyeceği tutarlar olmaktadır. Askerlik çağına gelen gençler arasında açıkça haksızlık yaratan bu uygulama ile maddi imkânı olan gençlerin parasıyla tezkere alabildiği, yoksul halk çocuklarının ise zorla askere alındığı eşitsiz bir sistem ortaya çıkmaktadır.

Hakkaniyetten uzak bir askere alım süreci yaratan bu uygulamaya ek olarak askerlik hizmeti süresince er ve erbaşların 12 ay süreyle çalışma hayatından alıkonulması yoksul halk kesimlerine ek maddi külfete neden olmaktadır. Yoksul gençler hem bedelli askerlik uygulamasından faydalanamamakta hem de hiçbir gelir getirmeyen şekilde askerlik hizmetini 1 yıl süreyle ifa etmeye zorlanmaktadır.

Bu noktada, askerlik hizmetinin ifa edildiği zaman zarfında er ve erbaşlara ödenen harçlık tutarları göstermelik düzeyde olduğundan, yapılacak bir düzenleme ile er ve erbaşlara ödenecek harçlıklar yeniden belirlenmelidir. Çalışma hayatından 1 yıl süre ile uzaklaşan er ve erbaşların kamu hizmeti yürütüyor olmalarından hareketle, asgari ücret düzeyinde harçlık almaları sağlanarak, sürmekte olan eşitsizlik ortadan kaldırılacaktır.

Madde Gerekçeleri

Madde 1- Göstergelerde yapılan değişiklik ile Er ve Erbaşlara ödenecek olan harçlıklar net asgari ücret seviyesine yükseltilecektir.
Madde 2- Yürürlük Maddesidir.
Madde 3- Yürürlük Maddesidir.

257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu'nun 2. Maddesi'nde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi

Madde 1- 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu'nun 2. Maddesi'nde yer alan göstergeler aşağıda gösterildiği şekliyle güncellenmiştir.

Erbaş ve Erler                     Gösterge
Çavuş                                     11 600
Onbaşı                                   11 500
Er                                            11 400

Madde 2- Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu kanun hükmünü Bakanlar Kurulu yürütür."

    Cuma, 05 Aralık 2014 17:37

Bağlantılı Konular