"Duble yol yapım işi verilen şirketlerden hangileri daha sonra onarım işlerini almışlardır?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Duble yolların yüzde 80'inin en fazla 3 yıllık ömürde yapılmaları nedeniyle son 12 yıllık dilimde en az yaklaşık 45 Milyar TL. kamu aleyhine zarar oluşmuştur. Övünülen duble yol başarısının arkasında yatan 45 Milyar TL'lik zarar için soruşturma açılmış mıdır ya da açılacak mıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "duble yolların yüzde 80'i 2 veya 3 yıl dayanabilen sathı kaplamadan oluşuyor" ifadesi ve AKP Hükümetleri döneminde 19 bin 558 kilometrelik bölünmüş yolun, 16 bin 181 kilometresinin sathı 2-3 yıl dayanıklı yani kısa ömürlü kaplamadan ve yolların sadece 3 bin 377 kilometrelik sathının Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) yani uzun ömürlü kaplamalardan inşa edildiği ve AKP Hükümetleri döneminde yapılan toplam 19 bin 558 kilometrelik yol için yaklaşık 74.7 milyar TL (eski parayla 74.7 katrilyon lira) harcandığı bilinmektedir.

Bu bağlamda;
1- Duble yolların yaklaşık yüzde 80'inin 2-3 yıllık dayanıklılıkta kaplamadan yapılmasının gerekçesi nedir?
2- Duble yolların yüzde 80'inin en fazla 3 yıllık ömürde yapılmaları nedeniyle son 12 yıllık dilimde en az yaklaşık 45 Milyar TL kamu aleyhine zarar oluşmuştur. Övünülen duble yol başarısının arkasında yatan 45 Milyar TL'lik zarar için soruşturma açılmış mıdır ya da açılacak mıdır?
3- Duble yolların yapımındaki 45 Milyar TL'lik zarar ile tüm şehirler arasındaki ulaşımı sağlamak için Almanya'daki BAHN demiryolu sistemi yapılamaz mıydı? BAHN demiryolu sisteminin ülkemize uyarlanması durumunda maliyeti ne olacaktır? Bu sisteme dair planlama yapılmış mıdır?
4- Son 12 yıllık dönemde sathı 2-3 yıl dayanıklı yani kısa ömürlü kaplamadan yapılan 16 bin 181 kilometrelik yol yapımı için kamu kaynakları zarara uğratılarak 45 Milyar TL'lik kaynak hangi firmalara ne kadar tutarlarda aktarılmıştır?
5- Duble yol yapım işi verilen şirketlerden hangileri daha sonra onarım işlerini almışlardır? Onarım işlerine ne kadar ödenmiştir?"

    Cumartesi, 29 Kasım 2014 15:36

Bağlantılı Konular