CHP Köylü'nün, komisyon üyeliğinin sona erdirilmesini istedi

CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi, Engin Altay ve Levent Gök imzasıyla TBMM Başkanlığı'na gönderilen yazıda, TBMM İçtüzüğü'nün 109. maddesine dikkat çekildi.

"Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na göre hakimlerin davaya bakmasına veya karara katılmasına engel oluşturacak durumlarda bulunan, Meclis soruşturma önergesini veren veya daha önce TBMM'de ya da dışında bu konudaki görüşünü açıklamış milletvekilleri, bu komisyona seçilemez." hükmüne dikkat çeken CHP Grup Başkanvekillerinin başvurusunda, "Sayın Köylü, anılan dilekçede yazılı gerekçelerde belirtildiği gibi komisyon üyeleri için TBMM İçtüzüğü'nün 109. maddesinde öngörülen koşulları yitirmiştir. Usulde paralellik ilkesi uyarınca Sayın Köylü'nün komisyon üyeliğinin sona erdirilmesi için başlatılmasını arz ve talep ederiz." denildi.

TBMM Başkanlığı'na yazıyla birlikte komisyonun CHP'li 4 üyesinin, Köylü'nün çekilmesi talebini içeren dünkü başvuru dilekçesi de iletildi.

    Cuma, 28 Kasım 2014 16:33

Bağlantılı Konular