Gök: "Ankara'da son 10 yıl içinde kaç asansör kazası olmuştur?"

Levent Gök Başbakan Davutoğlu'na Ankara'da son 10 yılda meydana gelen asansör kazalarının nedenlerini ve sonuçlarını, alınan ve alınacak önlemleri sordu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 26.11.2014

Levent GÖK
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Ankara'da son 10 yıl içinde kaç konut yapılmıştır?
2- Ankara'da konutlarda son 10 yıl içinde kaç adet asansör yapılmıştır?
3- Ankara'da son 10 yıl içinde kaç asansör kazası olmuştur?
4- Meydana gelen kazalarda ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kaza sayısı nedir?
5- Kazaların oluş nedeni soruşturulmuş mudur? Asansör Mevzuatının uygulanışında yaşanan sorunların kazalara etkisi var mıdır?
6- Meydana gelen kazalar nedeniyle açılan dava sayısı nedir?
7- Asansörlü konutların tamamında asansör bakımı için sözleşme zorunluğu var mıdır? Bu zorunluluğa uyulmakta mıdır? Gerekli denetimler kim tarafından nasıl yapılmaktadır?
8- Kazaları önlemek veya asgariye indirmek için alınması gereken ve alınan önlemler nelerdir?"

    Perşembe, 27 Kasım 2014 11:23

Bağlantılı Konular