"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin borcu nedir? Bu borçlar ötelenecek midir?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ödenek yetersizliği nedeniyle tadilat yapılamadığı doğru mudur? Ak-Saray için ödenek bulunabilirken ve gerekçesi "Türkiye'ye yakışan ve ihtiyacı olan bir yapı" ifadesi kullanılmışken, Cerrahpaşa Hastanesi için neden ödenek sağlanamamaktadır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Marmaray inşaatı ve İSKİ çalışmaları nedeniyle hasar gördüğü gerekçesi ile boşaltılmış ve bir süre sonra tekrar faaliyete geçmişti. Ödenek yetersizliği nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tadilatına Üniversite Konseyinin kararı ile 2017 yılında başlanacağı bilgisi basında yer almıştır.

Bu bağlamda;
1- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ödenek yetersizliği nedeniyle tadilat yapılamadığı doğru mudur?
2- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tadilatına 2017 yılında başlanacağı iddiası doğru mudur?
3- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi tadilatı için gereken tutar nedir? Bu tadilat için yardım yapılacak mıdır?
4- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde oluşan hasarın kaynağının Marmaray ve İSKİ çalışmaları olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise zararın karşılanması için Marmaray inşaatını üslenen firmalara ve İSKİ'ye bildirimde bulunulmuş mudur?
5- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin borcu nedir? Bu borçlar ötelenecek midir?
6- Üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesine yönelik bir çalışma mevcut mudur? Mevcut ise çalışmanın içeriği nedir?
7- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yerleşkesinin AVM, otel ve lüks konut inşaatı için satılacağı iddiası doğru mudur?
8- Ak-Saray için ödenek bulunabilirken ve gerekçesi "Türkiye'ye yakışan ve ihtiyacı olan bir yapı" ifadesi kullanılmışken, Cerrahpaşa Hastanesi için neden ödenek sağlanamamaktadır?"

    Salı, 25 Kasım 2014 17:10

Bağlantılı Konular