Tanrıkulu Ak-Saray hakkında Meclis Araştırması açılmasını istedi

Sezgin Tanrıkulu, AKP Hükümeti tarafından Ak-Saray olarak adlandırılan binanın yapım işinde Kamuyu zarara uğratacak şekilde inşaat maliyetlerinin kasıtlı olarak şişirilerek gerçek maliyetinin en az 4 katı kadar kamu zararına yol açıldığı yönündeki ciddi iddiaların detaylı olarak incelenmesi için Anayasa'nın 98. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104. Ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun Meclis Araştırma isteği ve gerekçesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapı ruhsatı olmaksızın ve Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen inşaasına devam edilerek ilk olarak başbakanlık binası olarak kullanılmak üzere inşa edildiği açıklanan ancak daha sonra Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından birdenbire Cumhurbaşkanlığı Binası olarak kullanılmaya başlanan AKP Hükümeti tarafından Ak-Saray olarak adlandırılan binanın yapım işinde Kamuyu zarara uğratacak şekilde inşaat maliyetlerinin kasıtlı olarak şişirilerek gerçek maliyetinin en az 4 katı kadar kamu zararına yol açıldığı yönündeki ciddi iddiaların detaylı olarak incelenmesi için Anayasa'nın 98. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104. Ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

GEREKÇE
Ankara Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen Başbakanlık Binası – Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından Büyük Türk Milletini aldatırcasına birdenbire Cumhurbaşkanlığı Binası olarak kullanılmaya başlanmıştır – inşaası için Kamu kaynaklarından yapılan yapılan harcamalarda aşağıda tabloda gösterildiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen birim fiyatlarla inşaat yüklenicisi firma / firmalara verilen birim fiyatlar arasında muazzam oranlarda yüzde farkları bulunduğuna dair tespitlerin ciddiyetle araştırılması gerekmektedir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2015 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni hizmet binasının proje bedelinin toplam 1 milyar 370 milyon lira olduğunu, bu zamana kadar tümü Başbakanlık bütçesinden olmak üzere 963,4 Milyon lirasının harcandığını, 2015 yılında tamamlanmasının planlanması nedeniyle söz konusu yıla ilişkin bütçeye 300 milyon lira ödenek ayrıldığını açıklamıştır.

Yukarıdaki tabloda inşaatın başlangıç aşamasında maliyetler ile müteahhit firma/firmalara verilen ödemeler arasında müteahhit firma/firmaların kar marjı/marjları yüzde 100 olarak hesaplansa dahi kamunun en az yüzde 400 oranında zarara uğratıldığı anlaşılmaktadır.

Son haliyle Cumhurbaşkanlığı Binası olarak kullanılan Saray'ın inşasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2015 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler sırasında yaptığı açıklaması dikkate alındığında Kamu'nun en az 500 Milyon TL. zarara uğratıldığı gibi tüyleri diken diken eden bir sonuç ortaya çıkmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Vatandaşlarımızın alın terleri ile ödedikleri vergilerle yapı ruhsatı olmaksızın ve Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen Hukuk'a meydan okunurcasına inşa edilen son haliyle Cumhurbaşkanlığı Binası olarak kullanılan Saray'ın  inşaasında başlangıcından tamamlanışına kadar olan sürede kamu kaynaklarından yapılan tüm harcamaları kuruşu kuruşuna incelemek, Saray'ın inşa edilmesi pahasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dolayısıyla vatandaşlarının ne kadar tutarda zarara/zararlara uğratıldığını kuruşu kuruşuna ortaya çıkarmak,  Devleti ve Milleti zarara uğratanların er ya da geç Adalet önünde hesap vermelerini sağlayacak tüm gerçekleri Büyük Türk Milleti adına raporlarla  tescilleyerek gün ışığına çıkarmak görevini yerine getirmek zorundadır; bu nedenlerle Meclis Araştırması açılması, Millet iradesinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi için vatandaşlarına karşı duyduğu ve asla kaçınamayacağı bir sadakat ve minnet borcudur."

    Pazartesi, 24 Kasım 2014 16:44
  • Yazdır