CHP'den öğretmenlerin ek göstergelerinin artırılması için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, eğitim ve öğretim hizmetlerinde görev yapan öğretmenlerin ek göstergelerinin, mali haklarında iyileşme sağlayacak şekilde derecelerine göre artırılması için kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin gerekçesinde, "Öğretmenlerimizin yüzde 82 gibi önemli bir kısmı öğretmenlik yapmaktan memnun olmadıklarını belirtmektedir. Önemli bir kısmı kredi kartı kullanımı ve tüketici kredileri nedeniyle bankalara borçludur ve borçlarını borçla ödeyerek çevirmeye çalışmakta, gelecekleri için tasarruf yapamamaktadır. Bütün bu unsurlar öğretmenliği cazip bir meslek olmaktan uzaklaştırmaktadır" denildi.

Teklife göre, öğretmen ve diğer personel için 1. dereceye uygulanacak ek gösterge 3600, 2. dereceye 3000, 3. dereceye 2200, 4. dereceye 1600, 5. dereceye 1300, 6. dereceye 1150, 7. dereceye 950 ve 8. dereceye 850 olarak öngörüldü. Hamzaçebi'nin kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereği için arz ederim.

M. Akif HAMZAÇEBİ
CHP İstanbul Milletvekili

14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasına (öğretmenlerin ek göstergesinin arttırılması) dair kanun teklifi.

Madde 1- 14.07.1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli, hizmet sınıfları itibariyle unvana veya aylık alınan derecelere göre ek göstergeleri gösteren I SAYILI CETVELİN "IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI başlığı altında "b) Öğretmen ve diğer personel" alt başlığının karşısında derecelerine göre yer alan ek göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

IV EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI     
b) Öğretmen ve diğer personel

Derece     Uygulanacak Ek Gösterge

1         3600
2         3000
3         2200
4         1600
5         1300
6         1150
7         950
8         850

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, hem çalışırken, hem de emekliliklerinde zor ekonomik koşullarda yaşamaktadır.

Son anketlere göre öğretmenlerimizin önemli bir kısmı ekonomik koşullarının iyi olmaması nedeniyle sosyal konumlarının ve toplumdaki itibarlarının azaldığını düşünmektedir. Öğretmenlerimizin yüzde 82 gibi önemli bir kısmı  öğretmenlik yapmaktan memnun olmadıklarını belirtmektedir. Önemli bir kısmı kredi kartı kullanımı ve tüketici kredileri nedeniyle bankalara borçludur ve borçlarını borçla ödeyerek çevirmeye çalışmakta, gelecekleri için tasarruf yapamamaktadır. Bütün bu unsurlar öğretmenliği cazip bir meslek olmaktan uzaklaştırmaktadır.

Belirtilen  sorunların kısmen de olsa giderilebilmesi ve öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi, ülkemizin geleceği üzerinde söz sahibi  olan öğretmenlerimizin hem çalışırken, hem de emekliliklerinde mali durumlarının kısmen de olsa iyileştirilmesi, devlet olmanın ve toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu anlayışla hazırlanan Kanun Teklifi öğretmenlerimizin ek göstergelerinde artış yapılmasını öngörmektedir.


MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile eğitim ve öğretim hizmetlerinde görev yapan öğretmenlerimizin ek göstergeleri, mali haklarında iyileşme sağlayacak şekilde derecelerine göre artırılmaktadır.
Madde 2- Yürürlük maddesidir.
Madde 3- Yürütme maddesidir."

    Pazartesi, 24 Kasım 2014 16:17

Bağlantılı Konular