"Muhalif dergilerin ve gazetelerin girmesinin yasaklandığı toplam cezaevi sayısı kaçtır?"

Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanına sordu: "Cezaevlerinde muhalif dergi ve gazetelerin dağıtımlarının yasaklandığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bu konuda Bakanlığınızın bir talimatı olmuş mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

TBMM'den geçen yeni güvenlik paketi cezaevlerinde yürürlüğe konulduğu, buna göre cezaevlerine muhalif yayınlar yasaklandığı iddiası basına yansımıştır. İddiaya göreTekirdağ, Kandıra ve Sincan F tipi cezaevleri ile Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde, dağıtım şirketleri tarafından dağıtılmayan tüm muhalif gazete ve dergilerin cezaevine girişi yasaklandı.

Bu bağlamda;
1- Cezaevlerinde muhalif dergi ve gazetelerin dağıtımlarının yasaklandığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bu konuda Bakanlığınızın bir talimatı olmuş mudur?
2- Cezanın amacı bireyi ıslah etmekken, bu uygulama mahkumları tecrit etmek amaçlı mı yapılmaktadır?
3- Muhalif dergilerin ve gazetelerin girmesinin yasaklandığı toplam cezaevi sayısı kaçtır? Bu cezaevlerine girişine izin verilen gazete ve dergiler hangileridir?
4- Dergilerin ve gazetelerin muhalif olduğuna karar veren merci hangisidir? Bu tasnifte hangi kıstaslar kullanılmaktadır?
5- Kamuoyunda havuz medyası olarak bilinen gazetelerin cezaevlerine girişi serbest midir? Bu gazeteler hangi cezaevlerinde dağıtılmaktadır?
6- 2010 - 2014 yılları arasında disiplin cezası verilen mahkum sayısı kaçtır?"

    Cuma, 21 Kasım 2014 13:33

Bağlantılı Konular