CHP Taksim Topçu Kışlası Projesi için Meclis Araştırması istedi

Sezgin Tanrıkulu, Taksim Topçu Kışlası Projesi'nin gerekliliği, bölgedeki yeşil alanların nasıl korunacağı, bir proje yapılacaksa gerçekleştirilecek kazı ve işlemlerde tespit edilecek tarihi eserlerin zarar görmemesi için yapılması gereken çalışma ve yöntemler, gerçekleştirilecek projenin tüm dünya çapında tartışılması için yapılması gerekenler ve Taksim Kışlası projesi kapsamında yapılan hata ve usulsüzlükler hakkında Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Sezgin  Tanrıkulu'nun Meclis araştırma isteği ve gerekçesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

12 Haziran 2011 genel seçimlerinden önce Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim programında yer alan ve açıklandığı tarihten bugüne kadar kamuoyunda tartışılan Taksim Meydanı projesi, içeriği ve uygulanma biçimiyle Avrupa Kültür Başkenti misyonu taşımış ve gerek kültür gerekse de tarihi özellikleriyle büyük önem taşıyan İstanbul’un bu özelliği, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları bakımından kabul edilemez hususlar içermektedir.

1993 yılında koruma altına alınan Beyoğlu Kentsel Sit alanı için 16 yıl sonra hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planları'nın yürürlüğe girmesinden çok kısa bir süre sonra, yine Sayın Başbakan'ın talimatıyla hazırlanarak yürürlüğe giren plan değişikliği ile Taksim Meydanı'nın tarihi çevresi, kültürel mirası, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı ve fiziksel koşulları göz önüne alınmadan, komşu yapı ve sokak dokusu gözetilmeden ve gerekli etüt çalışmaları yapılmadan yeraltı araç geçişleri ve yeşil alanları yapılaşmaya açan kararlarının getirildiği ortadadır.

Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen plansız ve bilinçsiz çalışmalar sırasında birçok tarihi eserin zarar gördüğü veya yok olduğu yönündeki iddialar hala gündemdeki yerini korurken, bu kez de Taksim Gezi Parkı'nın bulunduğu bölgede yapılması planlanan Taksim Kışlası projesi hakkında vahim bir süreç işlemektedir.

Arşiv kayıtlarında dahi plan, proje ve görünümü ayrıntılı bir şekilde belli olmayan Taksim Topçu Kışlası'nın yeniden inşası ile ilgili Topçu Kışlası Restitüsyon projesi, yapım yılı, mimarı, plan özellikleri ve yapım detaylarının bilinmemesi, Taksim Gezi Parkı'nın 70 yıllık kullanım değeriyle tarihe belgelik eden niteliği ve İstanbulluların kolektif belleğindeki önemli yeri vurgulanarak İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 11.12.2012 tarih ve 883 no.lu kararla reddedilmiştir. Önemle belirtmek gerekir ki, bu konuda birçok sivil toplum örgütü önemli çalışmalar yapmış ve yurttaşlar tarafından bu projenin gerçekleştirilmemesi için 70.000'den fazla imza verilmiştir. Ne var ki, İstanbul'da yaşayan yurttaşların, sivil toplum örgütlerinin ve duyarlı tüm yurttaşların bu yöndeki görüş ve talepleri ile İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararına rağmen sadece Sayın Başbakan'ın talimatı doğrultusunda Ankara'daki Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından anılan projeye onay verilmiştir.

Bu süreçte Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi'nin de sürece dahil olarak yaptığı açıklamalar dikkate alınmayarak, projenin devamında ısrar edileceği belirtilmiştir.

ÖZET GEREKÇE:
Sadece Türkiye'nin değil, Dünya kültürel mirasının en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul’un yine en önemli bölgelerinden olan Taksim'de işleyen yargı sürecinde rağmen devam eden çalışmalarda birçok tarihi ve kültürel miras zarar görmüş veya yok olmuştur. Bilinçsiz ve plansız şekilde yürütülen tüm bu çalışmalardan gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz bulunduğu gerçeği ortadadır. Bu düşünceden hareketle, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun bu yöndeki kararının haksız ve mesnetsiz gerçeklerle kaldırılması ile ülkemiz ve Dünya mirası için büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalınmıştır.

Uzun yıllardır varlığını sürdüren Taksim Gezi Parkı yerine nasıl bir görüntüsü olduğu bile net bir şekilde bilinmeyen, yapının özgün mimarisini oluşturan iç mekan kurgusu, süsleme özellikleri ve elemanları, yapının yapım dönemleri, yapılan müdahaleler ve önceki dönemlere ait izlerle ilgili bilgi ve belgeleri bulunmayan bir projenin yapılması hukuk ve kamuoyu vicdanında kabul edilebilir değildir. Özellikle de bu durum tüm dünyaya ait olduğu kabul edilmesi gereken bir mirasın tamamen siyasal tercihlerle ve rant elde edilmesi uğruna gerçekleştirilmesi vahim sonuçlar doğurmaya elverişlidir.

Kati surette bir proje gerçekleştirilmesi gerekiyorsa gerekliliğinin araştırılması, yapılacak projenin en başından sonuna kadar siyaset üstü bir yöntemle kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkarak gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında objektif ve şeffaf bir süreçle araştırılarak sonuçlandırılması önceki nesillerden aldığımız emanetin bir sonraki nesillere en sağlıklı şekilde aktarılması görevimizin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere, Avrupa Kültür Başkenti sıfatı taşımış ve dünya tarihi açısından büyük öneme sahip İstanbul şehrinin en önemli yerlerinden birindeki yeşil alanın ne olduğu belli olmayan ve insan yerine rantı esas alarak yapılacağı belirtilen, tüm kamuoyunun talep ve görüşleri dikkate alınmaksızın hukuk dışı işlemlerle yapılacağı belirtilen Taksim Kışlası ile ilgili olarak;

Anılan projenin gerekliliği, bölgedeki yeşil alanların nasıl korunacağı, bir proje yapılacaksa gerçekleştirilecek kazı ve işlemlerde tespit edilecek tarihi eserlerin zarar görmemesi için yapılması gereken çalışma ve yöntemler, gerçekleştirilecek projenin tüm dünya çapında tartışılması için yapılması gerekenler ve Taksim Kışlası projesi kapsamında yapılan hata ve usulsüzlükler hakkında Anayasamızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU İstanbul Milletvekili"

    Perşembe, 20 Kasım 2014 16:02

Bağlantılı Konular

Yandex.Metrica