"2002 yılından beri milli gelir hesaplama yönteminde toplam kaç değişiklik yapılmıştır?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Ekonomik istatistiklerin yeniden yapılandırılması yoluyla milli gelirde sanal bir artış amaçlandığı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Ekonomik verilerde son dönemde yaşanan olumsuzlukların hükümeti yeni arayışlara ittiği, hükümetin, milli gelir rakamları geçmişe dönük olarak 2010 yılına kadar yeniden hesaplattırıp, Türkiye'yi bu yolla sanal olarak zengin göstermek istediği iddiası basına yansımıştır.

Bu bağlamda;
1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 yılında yaptığı değişikliğin ardından milli gelir hesaplama sisteminde ikinci kez değişiklik yapmaya hazırlandığı iddiası doğru mudur? İddia doğruysa hangi gerekçe ile böyle bir değişiklik yapılması planlanmaktadır?
2- Yeni milli gelir hesaplama sistemiyle milli gelir rakamlarının geçmişe dönük olarak yukarı yönlü revize edilerek, 2010 yılına kadar yeniden hesaplanacağı ve böylelikle ekonomik istatistiklerin iyi tutulacağı iddiası doğru mudur?
3- Ekonomik istatistiklerin yeniden yapılandırılması yoluyla milli gelirde sanal bir artış amaçlandığı iddiası doğru mudur?
4- 2002 yılından bu yana milli gelir hesaplama yönteminde toplam kaç değişiklik yapılmıştır?
5- Yapılan bu değişiklikler neticesinde, değişiklik yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra kişi başına düşen milli gelir ne kadardır?"

    Çarşamba, 19 Kasım 2014 10:42

Bağlantılı Konular