"Balmumcu'daki askeri Dikimevi'nin bulunduğu arazinin TOKİ'ye devredildiği doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "21 Aralık 2006 Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli arazilerin kıymet takdir bedeli oranında TOKİ'ye devri karşılığında, ihtiyaç duyulan yerlerde lojman yapılmasını içeren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile TOKİ arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye'nin en değerli emlak alanlarından biri olan İstanbul Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan askeri lojmanların bulunduğu 20 bin metrekarelik arazinin,  TOKİ'nin Balmumcu'daki askeri Dikimevi'nin bulunduğu araziye yeni lojmanlar inşa etmesi karşılığında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredildiği iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- 21 Aralık 2006 Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli arazilerin kıymet takdir bedeli oranında TOKİ'ye devri karşılığında, ihtiyaç duyulan yerlerde lojman yapılmasını içeren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile TOKİ arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye'nin en değerli emlak alanlarından biri olan İstanbul Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan askeri lojmanların bulunduğu 20 bin metrekarelik arazinin,  TOKİ'nin Balmumcu'daki askeri Dikimevi'nin bulunduğu araziye yeni lojmanlar inşa etmesi karşılığında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredildiği iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise, devir işlemine konu olan kabul ve taahhütler nelerdir?
3- İstanbul Zincirlikuyu'da Zorlu Center ile Garanti Bankası Genel Müdürlüğü binaları arasında yer alan yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin güncel piyasa değeri ne kadardır?
4- TOKİ'nin yeni lojmanlar inşa edeceği Balmumcu'daki askeri Dikimevi'nin bulunduğu arazinin güncel piyasa değeri ne kadardır?
5- Gelir paylaşımı yöntemiyle AVM ve Lüks Konutların inşa edileceği iddia edilen 20 bin metrekarelik arazide inşa edilecek projeler için 17 ve 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmalarında şüpheli olarak isimleri geçen bazı işadamlarına ait şirketlerle şimdiden anlaşıldığı, düzenlenecek ihalenin sadece göstermelik olacağı, bir süre sonra TOKİ'nin hisse payını tıpkı "Next Level" örneğinde olduğu gibi tamamen bu şirketlere bırakacağı iddiaları doğru mudur?
6- İddialar doğruysa, TOKİ'nin söz konusu arazide inşa edeceği projeler için önceden gizlice anlaşılan firmalar hangileridir?"

    Pazar, 16 Kasım 2014 16:06

Bağlantılı Konular