"Ak-Saray'ın Türkiye vatandaşlarına toplam maliyeti yaklaşık 1,6 Milyar dolar mıdır?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Ak-saray'da inşa edilen "Kriz Merkezi"nin savaş, kimyasal, biyolojik, nükleer ve siber saldırılar ile terör eylemlerinde ise hükümet harekât merkezi olarak kullanılacak özel yapının maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- AOÇ arazisine kaçak olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin kararlarına rağmen inşa edilen, AKP hükümeti tarafından ak-saray olarak adlandırılan 1.000 odalı binanın altında eksi 2’nci kata inşa edilen Doğal afetlerde "Kriz Merkezi"; savaş, kimyasal, biyolojik, nükleer ve siber saldırılar ile terör eylemlerinde ise Hükümet Harekât Merkezi olarak kullanılacak Yapı’nın maliyetinin toplam tutarı ne kadardır?
2- AKP hükümeti tarafından ak-saray olarak adlandırılan binanın altında eksi 2. kata inşa edilen Doğal afetlerde "Kriz Merkezi"; savaş, kimyasal, biyolojik, nükleer ve siber saldırılar ile terör eylemlerinde ise Hükümet Harekât Merkezi olarak kullanılacak özel yapının maliyetinin yaklaşık 1 Milyar dolar olduğu iddiası doğru mudur?
3- İddia doğruysa AKP hükümeti tarafından ak-saray olarak adlandırılan binanın Türkiye vatandaşlarına toplam maliyeti yaklaşık 1,6 Milyar dolar mıdır?
4- Hükümet Harekât Merkezi olarak kullanılacak ve AKP hükümeti tarafından ak-saray olarak adlandırılan binanın eksi 2. katına inşa edilen özel yapı Türkiye'nin tüm güvenlik ağının bir merkeze toplanması anlamına mı gelmektedir?
5- Bu şekilde, tüm güvenlik ağının tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesinin ülke güvenliği açısından aleyhte oluşturacağı çok ciddi zaafiyetler hesaba katılmış mıdır?
6- AKP hükümeti tarafından ak-saray olarak adlandırılan bina aslında, Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlıklar ve tüm resmi ilgili birimlerin tek bir elden yönetileceği bir merkez olarak mı inşa edilmiştir?"

    Cuma, 14 Kasım 2014 17:22

Bağlantılı Konular