"İsrail ile imzalanan anlaşmaların birçoğunun gizli tutulmasının gerekçesi nedir?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu önerge şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, 9 Kasım 2014 günü AKP tarafından Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen Merkez İlçe 5. Olağan Kongresinde yaptığı açıklamada "Buraya (Mescid-i Aksa) postalla giren bu askerlere mesaj yolluyorum. Eğer oradan hemen çıkmazsanız postalınızı elinize veririz, koşa koşa arkanızdan bakarız. Ne Filistin'de ne dünyanın başka bir yerinde bizim kurduğumuz huzur düzenlerini bozmaya da yeltenenlere de Türkiye izin verir. Bugüne kadar vermedi, bundan sonrada vermeyecektir." demiştir.

CHP Yalova Milletvekili sayın Muharrem İnce, Başbakan tarafından cevaplanması talebiyle 17 Haziran 2009 tarih ve 7/8396 numaralı yazılı soru önergesinde şu soruyu da sormuştur: ‘’Sizin Başbakan olduğunuz önemde İsrail başta olmak üzere diğer devletlerle yaptığınız gizli anlaşmalar var mı? TBMM üyelerine kapalı oturumda sizin döneminizde gizlilik kaydı konularak yapılan anlaşmaları açıklayacak mısınız?

Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı sıfatıyla , "İsrail ile yapılan gizli anlaşmalara dair" Başbakan adına "ÇOK İVEDİ" damgalı 9 Kasım 2009 tarihli ve 2009/291944 sayılı yazılı cevabı ise şöyledir: "Bölgedeki ve dünyadaki birçok ülkeyle olduğu gibi, İsrail ve ülkemiz arasında da çeşitli anlaşmalar akdedilmiştir. Diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla olduğu üzere İsrail'le de siyasi, ticari, kültürel ve askeri olmak üzere çok yönlü ilişkilerimiz karşılıklı imzalanan bu anlaşmalar çerçevesinde yürütülmektedir… Söz konusu anlaşmalardan bazıları hizmetin gereği dolayısıyla gizli olup, bunlar dışındakiler Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır."

1- AKP Hükümeti tarafından 9 Kasım 2009 tarihli ve 2009/291944 sayılı soru önergesi yanıtında İsrail ile gizli anlaşmalar imzalandığı itiraf edilmiştir; 1 Ocak 2003 – 1 Kasım 2014 arasındaki dönemde İsrail ile imzalanan ve Resmi Gazete de yayımlanmadan yürürlüğe giren siyasi, ticari, kültürel ve askeri tüm anlaşmaların listesi nedir?
2- Bir yandan İsrail ile siyasi, ticari, kültürel ve askeri anlaşmalar yaparken bir yandan da İsrail’e karşı Hükümet üyelerinizin iç politika düzleminde şahin edasıyla tavır takınmalarının izahatı nedir?
3- İsrail ile imzalanan anlaşmaların birçoğunun Resmi Gazetede yayımlanmaması, gizli tutulmalarının temel gerekçesi nedir?
4- İsrail ile imzalanan askeri anlaşmalar içerisinde İsrail’e Türkiye de askeri üs ve eğitim alanı tahsis edilmesi de bulunmakta mıdır?
5- İsrail ile 2008,2009,2010,2011,2012,2013 yıllarındaki karşılıklı Ticaret Hacmi ne kadardır?
6- İsrail ile 2014 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla karşılıklı Ticaret Hacmi ne kadardır?
7- İsrail ile yürürlükte olan tüm gizli anlaşmaları kamuoyuna açıklamaktan çekiniyorsanız o halde, TBMM üyelerine kapalı oturumda açıklayacak mısınız?"

    Pazartesi, 10 Kasım 2014 15:22

Bağlantılı Konular