"Kolin Şirketler Grubu tarafından yurtdışına tatile götürülen bürokratlar olduğu doğru mudur?"

Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Kolin Şirketler Grubu yetkililerinin 6 bin zeytin ağacının kanunsuz olarak yok edilmesi hakkında acilen Kamu adına soruşturma başlatacak mıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:


"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Manisa İl Tarım Müdürlüğü'nün arazide Zeytincilik Kanunu'na göre termik santralin yapılamayacağı kararına ve üstelik te ne inşaat izni ne de imar iznine sahip olmamasına rağmen kömürlü termik santrali inşaatını sürdürmek isteyen Kolin Grubu Soma'nın Yırca köyünde 1 saatte 6 bin zeytin ağacını yok etmiştir.

Bu bağlamda:

1- Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Kolin Şirketler Grubu yetkililerinin 6 bin zeytin ağacının kanunsuz olarak yok edilmesi hakkında acilen Kamu adına soruşturma başlatacak mıdır?
2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları 1 saatte 6 bin zeytin ağacını yok eden Kolin Şirketler Grubu hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş mudur ya da bulunacak mıdır?
3- 6 bin zeytin ağacını Hukuka meydan okurcasına yok eden Kolin Şirketler Grubu'nun tüm ticari faaliyetlerinin durdurulacak mıdır ya da iptal edilecek midir?
4- Yeşil Barış Hukuk Derneği adlı sivil çevre örgütünün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü’ne yaptığı bilgi edinme başvurusuna 17 Haziran 2013 tarihinde gelen yanıta göre, Müdürlüğün verdiği olumsuz görüşe rağmen bölgedeki zeytinliklerin Soma Kolin Termik Santrali'nin yapımı için acele kamulaştırması kararında imzaları bulunan Bakanlar Kurulu üyeleri hangi gerekçe ile hukuksuz, usulsüz işleme imza koymuşlardır?
5- Kolin Şirketler Grubu, son 3 yılda hangi vakıf ve derneklere ne kadar meblağlarda bağışlar yapmıştır?
6- Kolin Şirketler Grubu, son 3 yılda bürokratlar ve bunların 1. ve 2. Derece akrabalarına-hısımlarına maaş ödemeleri, temettü ödemeleri, huzur hakkı ödemeleri yapıldığı iddiası doğru mudur?
7- Son 3 yıl içerisinde Kolin Şirketler Grubu tarafından yurtdışında tatile götürülen bürokratlar olduğu iddiası doğru mudur?  Bunlar kimlerdir?
8- Son 3 yıl içerisinde Kolin Şirketler Grubu tarafından bürokratlara ve AKP Üst düzeydeki kişilerin 1. ve 2. Derece akrabalarına danışmanlık ücreti ödendiği iddiası doğru mudur? Doğruysa ne kadar miktar danışmanlık ücreti ödenmiştir?"

    Salı, 11 Kasım 2014 17:52

Bağlantılı Konular