"Türkiye'de yok edilen zeytin ağaçlarının sayısı nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu Türkiye'deki zeytinlik alanları ve bu konudaki yasal düzenlemeleri Başbakan Davutoğlu'na sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

10 Kasım 2014 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç "Türkiye'de bazı bölgeler hükümetimizin verdiği destek nedeniyle her taraf zeytin tarlası olmuştur. Dağ taş zeytin ağaçlarıyla dolmuştur. Ama Türkiye'nin enerjiye de ihtiyacı var. Zeytin alanlarıyla ilgili sıkıntı sadece termik santral yapılmasıyla ilgili değil. Bursa'nın Gemlik ilçesi birinci bölge deprem yeri, Hükümetimiz Gemlik'in daha güvenli bir yapıya sahip olması için güçlü bir yapıya sahip noktalarda konut yapmak istiyor. Gemlik'in yeniden inşa edilmesi için müracaat edilen tek alan zeytin tarlaları. Ama siz yeniden Gemlik'i inşa ederken bazı alanları verimsiz olan zeytin tarlaları var." açıklamasını yapmıştır.

Bu bağlamda:

1- İstanbul-Bursa-İzmir otoyol inşaası için bugüne kadar 200 bin zeytin ağacı kesildiği iddiası doğru mudur?
2- "İstanbul-Bursa-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Yap-İşlet-Devret Projesi" için bugüne dek yok edilen Zeytin ağaçlarının tam sayısı nedir?
3- 2004 - 2013 yılları arasında Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan "acele kamulaştırma" kararları sonucu Türkiye'de yok edilen Zeytin ağaçlarının sayısı nedir?
4- Gemlik te TOKİ tarafından inşa edilecek konut projesi için kaç adet zeytin ağacı yok edilecektir?
5- O projede TOKİ ile hangi firma veya firmalar ortaklık yapacaklardır?
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nca 05 Mayıs 2014 tarihinde kararlaştırılarak Recep Tayyip Erdoğan imzası ile 16 Haziran 2014'te "Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması" başlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 25 dönümün altındaki zeytin alanlarının zeytinlik olarak kabul edilmeyerek madenciliğe, enerji ve inşaat projelerine açılmasını öngören kanun tasarısı kamuoyundan gelen yoğun baskılar sonucu geri çekilmiştir; sözkonusu yasa tasarısından tamamıyla vazgeçilmiş midir?
7- Türkiye deki zeytinliklerin ortalama büyüklüğü 10 dönümdür; sözkonusu yasa tasarısı yürürlüğe girmiş olsaydı veya yürürlüğe girmesi halinde Türkiye nin tüm zeytinlik alanlarının neredeyse yüzde 50 - 60'lık kısmının yok edilmesinin önü açılmış olacaktı veya açılacaktır; bu durumda Recep Tayyip Erdoğan imzası ile 16 Haziran 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 25 dönümün altındaki zeytin alanlarının zeytinlik olarak kabul edilmeyerek madenciliğe, enerji ve inşaat projelerine açılmasını öngören kanun tasarısının Ülkemiz menfaatlerine hizmet etmediği ortadadır; bu gerçek ışığında o halde sözkonusu yasa tasarısı kimlerin rant elde etmeleri için başka deyişle hangi lobi veya lobilerin çıkarlarına hizmet etmek için hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur?

    Çarşamba, 12 Kasım 2014 14:42

Bağlantılı Konular