Grup Başkanvekili Altay, “Yasa dışı eğitim kurumlarını özendirmek, Cumhuriyeti ortadan kaldırmak için ateşlenmiş fitildir” dedi.

CHP; “Kanuna aykırı eğitim kurumu açanlara ceza verilmesiyle,  o kurumların kapatılmasını” öngören TCK hükmünü yürürlükten kaldıran maddenin iptali ve  yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

CHP, 6460 sayılı Kanunun, kanuna aykırı eğitim kurumu açanlara ceza verilmesini ve kurumların kapatılmasını öngören Türk Ceza Kanunu (TCK) hükmünü yürürlükten kaldıran 13. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Grup Başkanveli Engin Altay, başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesine sundu.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Altay, 6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13. maddesiyle yasa dışı eğitim kurumu açan, çalıştıran, kuranlarla ilgili TCK’da öngörülen cezai müeyyidenin kaldırıldığını söyledi. Bunun, Anayasanın başlangıç hükümleri, eğitim ve laiklikle ilgili maddelerini açıkça yok saymak anlamına geldiğini savunan Altay, Parlamentonun yaptığı kanunların anayasaya aykırı olmasının kabul edilemeyeceğini, buna izin vermeyeceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyetinin en önemli niteliklerinden birinin devletin laik niteliği olduğunu kaydeden Altay, şöyle dedi.

” Yasa dışı eğitim kurumlarını özendirmek, Cumhuriyeti ortadan kaldırmak için ateşlenmiş fitildir. Bunu yaparsanız, bölücü terör örgütü kendi istediği gençleri yetiştirmek için kamplar açar, irticai terör örgütleri kendi kamplarını açar, laiklik karşıtı cemaatler de kendi gençlerini yetiştirmek için kurumlar açar. Bu durumda, Anayasanın devrim kanunlarını koruyan 174. maddesini ve devletin niteliklerini tahrip etmeye yönelik bir kuşak yetişir.”

Kanunun 13. maddesiyle yürürlükten kaldırılan TCK’nın 263. maddesi, “Kanuna aykırı kurumu kuranlara, bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda kanuna aykırı açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Yukarıdaki fıkrada gösterilen yerlerin kapatılmasına da karar verilir” hükmünü içeriyordu.

Dava dilekçesinden
Dava dilekçesinde, yürürlükten kaldırılan 765 sayılı TCK ve yürürlükteki 5237 sayılı TCK’da, yasaya aykırı eğitim kurumu açma, işletme eylemlerinin suç olarak düzenlendiği hatırlatıldı.

Yasaların hedefinin, ayrılıkçı terör örgütlerinin, misyonerlik etkinliklerinin, din devleti oluşturmaya çalışan tarikatların yasa dışı yollarda eğitim kurumu, kurs açmalarının olanaksızlaştırılması olduğu belirtilen dilekçede, “Böylece gençliğin çağ dışı, bölücü ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesine aykırı biçimde eğitilmesinin önlenmesi olduğu açıktır. Bu durum öncelikle laik eğitim ilkesi açısından bir tehlikedir” denildi.

    Cuma, 28 Haziran 2013 09:55

Bağlantılı Konular