"4'lü fişleme yapısı içinde yer alan Adliye görevlileri ile Emniyet görevlileri kimlerdir?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "AKP hükümetinin, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından sonra kendisine muhalif olan tüm kesimleri tespit edip kontrol altında tutmak için 81 ilde 'mobil fişleme ekipleri' kurduğu iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- AKP hükümetinin, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından sonra kendisine muhalif olan tüm kesimleri tespit edip kontrol altında tutmak için 81 ilde 'mobil fişleme ekipleri' kurduğu iddiası doğru mudur?
2- Doğruysa, Mobil fişleme ekipleri hangi yasal mevzuata uygun olarak teşekkül etmişler ve görevlendirilmişlerdir?
3- Mobil fişleme ekipleri oluşturulması ve görevlendirilmesi ile ilgili yayınlanan bir genelge, yönetmelik veya Bakanlar Kurulu kararı bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa söz konusu genelgenin, yönetmeliğin veya Bakanlar Kurulu kararının orijinal nüshası nedir?
4- 'Mobil fişleme ekipleri'ne ayrıca MHP. CHP ve HDP siyasi partilerine destek veren sivil toplum kuruluşları ve şirketleri de takip altında tutmaları görevi verildiği iddiası doğrumudur?  'Mobil fişleme ekipleri'nin sağlanan teknik destekle gizli dinlemeler de yaptıkları iddiası doğru mudur?
5- İllerde tamamı kamu görevlisi olan 4 kişilik bir 'Mobil fişleme ekibi'' oluşturulduğu ve bu ekibin, AKP Muhalifi olarak değerlendirilen sivil toplum kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil şirketlerin haklarında kapatılmalarını, cezai müeyyidelere maruz kalmalarını sağlamaya yönelik raporlar hazırlamakla görevlendirildikleri iddiası doğru mudur?
6- 'Mobil fişleme ekibinin çalışmalarının Emniyet Müdürlüğü ile Adliyeler' de içine alan 4'lü bir yapı tarafından koordine edildiği iddiası doğru mudur?
7- İddialar doğruysa, İllerdeki fişleme çalışması yapan 4 kişilik ekibin üyeleri kimlerdir?
8- İllerdeki 4'lü fişleme yapısı içinde yer alan Adliye görevlileri ile Emniyet görevlileri kimlerdir?
9- Şu ana dek hangi İlde ve hangi sivil toplum kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil hangi şirketler fişlenmişlerdir?"

    Cumartesi, 25 Ekim 2014 11:44

Bağlantılı Konular