"Mitomani ve Hubris Sendromu rahatsızlıkları, Türkiye'de yüzde yüz tedavi edilebilmekte midir?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Türkiye'de son 11 yılda Mitomani (Yalan Söyleme Alışkanlığı ve beraberinde getirdiği Vicdan Yokluğu) ve Hubris (Kibir) Sendromu teşhisi konulan hastaların sayısı nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Türkiye'de son 11 yılda Mitomani (Yalan Söyleme Alışkanlığı ve beraberinde getirdiği Vicdan Yokluğu) ve Hubris (Kibir) Sendromu teşhisi konulan hastaların sayısı nedir?
2- Mitomani ve Hubris Sendromu rahatsızlıkları, Türkiye'de yüzde yüz tedavi edilebilmekte midir?
3- Mitomani ve Hubris Sendromu rahatsızlıklarının tedavilerinde Türkiye de hangi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır? Uygulanan tedavi yöntemleri Uluslararası akreditasyon Standartlarına tam olarak uygun mudur?
4- Son 11 yılda Mitomani ve Hubris Sendromu rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören hasta sayısı nedir?
5- Tedavilerde elde edilen başarı oranı yüzde olarak nedir?
6- Mitomani ve Hubris hastalarının tedavileri SGK tarafından karşılanmakta mıdır?
7- Sağlık Bakanlığı tarafından Mitomani ve Hubris hastalıkları ile mücadelede uygulanan bir eylem planı bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa eylem planının ana başlıkları nelerdir?
8- Mitomani ve Hubris hastalarının kamu görevlisi olarak kritik görevlerde çalışmaları uygun mudur?"

    Pazartesi, 27 Ekim 2014 10:43

Bağlantılı Konular