"Proje yürütücü ekibinden kaç kişi şehir planlamacısı lisans diplomasına sahiptir?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "ODTÜ yolu ve AOÇ'deki yapılaşmaları "yasal" hale getirmek için özel bir çalışma yapıldığı iddiası doğru mudur?"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet alımı protokolü kapsamında yapılan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü "Ankara'nın Ulaşım Ana Planı 2038" çalışması hakkında;

1- Üst plandan önce, alt planların (noktasal) hazırlanması ve uygulanmaya başlanması, planlama ilkelerine uygun mudur? Yapılan planın,  Gazi Üniversitesi planlama ofisinden imza yetkisine sahip "plan müellifinin" ismi nedir?
2- ODTÜ yolu ve AOÇ'deki yapılaşmaları "yasal" hale getirmek için özel bir çalışma yapıldığı iddiası doğru mudur?
3- Planla ilgili yapılan çalışmaların hiçbirinin kamuoyuna duyurulmamasının, oluşacak yeni rant alanlarının bilinmesini istememekle ilgili olduğu iddiası doğru mudur?
4- Kullanılan "visum bilgisayar paket programı"nın bir veri girişi ve mevcudu belgeleyen, etüt eden bir trafik mühendislik programı olduğu, bir ulaşım modeli olmadığı öne sürülmektedir. Ancak tanıtım broşüründe modelleme olduğu iddia edilmektedir. Kentsel planlamaya yönelik olan "modelleme" işinin taşeron bir firmaya verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, hangi firmaya verilmiştir?
5- Projede özellikle anket çalışmalarında emeklerinden faydalanılan ve Gazi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 1431 saha çalışanına ne kadar ücret ödenmektedir? Çalıştıkları süre boyunca sigorta ödemeleri yapılmakta mıdır?
6- Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün projeyi üstlendiğine, sahip çıktığına dair herhangi bir kurul kararı var mıdır?
7- Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası gibi meslek örgütlerini eleştiri ve değerlendirmeleri, proje yürütücüleri tarafından dikkate alınmakta mıdır?
8- Proje yürütücü ekibinden kaç kişi müellif olarak şehir planlamacısı lisans diplomasına sahiptir? Daha önce bir ulaşım projesi deneyimleri var mıdır?
9- Basına yansıyan haberlerden AUAP 2038 projesini eleştiren yazıların bulunduğu internet sitelerinin üniversite serverlerinden erişiminin Rektörlükçe engellendiği iddiası doğru mudur?"

    Perşembe, 23 Ekim 2014 11:01

Bağlantılı Konular