"TOGEMDER'in kurucu ve yöneticileri kimlerdir?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Hazinenin 'satılamaz' şartıyla ve yeşil alan yapılması karşılığında İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne devrettiği arazinin Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği TOGEMDER'e bedelsiz tahsis edildiği iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Hazinenin 'Satılamaz' şartıyla ve yeşil alan yapılması karşılığında İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne devrettiği arazinin Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği TOGEMDER'e bedelsiz tahsis edildiği iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise, arazi, hangi tarihte hangi kamu görevlilerinin onayıyla devredilmiştir?
3- TOGEMDER'in kurucu ve yöneticileri kimlerdir?
4- Arazinin güncel piyasa değeri ne kadardır?
5- 2005 yılında kurulan TOGEMDER adlı derneğin, araziye, özel bir anaokulu yaptırdığı ancak okulun yapı ruhsatının bulunmadığı dolayısıyla kaçak olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu özel anaokulunun yapım maliyetleri kim tarafından karşılanmıştır?
6- Arazinin tapusundaki "Satılamaz" şerhinin AKP Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından usulsüz değiştirildiği iddiası doğru mudur?
7- Hazinenin değişiklik nedeniyle belediyeye açtığı dava sonucunda Gaziosmanpaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin arazi ile ilgili tedbir kararı almasına rağmen, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından arazinin TOGEMDER adlı derneğe devredildiği iddiası doğru mudur?
8- TOGEMDER adlı derneğe 2005 yılından bugüne dek Türkiye genelinde devredilen tüm arazilerin yerleşkeleri ile metrekare bazında miktarları nelerdir?
9- TOGEMDER adlı derneğin 16 Ekim 2014 tarihi itibarıyla mülkiyetlerine sahip olduğu tüm taşınmazların listesi nedir?
10- TOGEMDER adlı derneğe 2005 yılından itibaren kamu kaynaklarından belediyeler dahil yapılan tüm maddi yardımların toplam tutarı ne kadardır?
11- TOGEMDER adlı derneğe gerçek ve tüzel kişilerce 2005 yılından itibaren yapılan tüm maddi yardımların toplam tutarı ne kadardır?
12- TOGEMDER adlı derneğin 2005 yılından itibaren elde ettiği gelirlerinin toplam tutarı ne kadardır?
13- 2005 yılından itibaren TOGEMDER adlı derneğe Avrupa Birliği fonlarından kullandırılan hibe yardımların toplam tutarı ne kadardır?"

    Pazartesi, 20 Ekim 2014 10:35

Bağlantılı Konular