Kılıçdaroğlu Ankara'nın Başkent ilan edilişinin 91. yıldönümünü kutladı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tarihe düşülen notta belirtildiği gibi, Malatya'dan Çorum'a, Diyarbakır'dan Bilecik'e, Kütahya'dan, Kastamonu'ya, Erzurum'dan Bursa'ya, Erzincan'dan Konya'ya, Karahisarı'dan, Sivas'a,  İstanbul'a çelik bir zincirin halkaları gibi  eklenmiş imzalarla, Ankara tam 91 yıl önce toprak bütünlüğünün, birliğin, kardeşliğin sembolü olarak Başkent oldu." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Başkent ilan edilişinin 91.yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;

"Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra sıra Başkent'in resmen ilanına gelmişti.

İsmet Paşa Malatya Milletvekili olarak on dört arkadaşı ile birlikte, Ankara'nın başkent olmasını öngören önergeyi 9 Ekim 1923'te TBMM Başkanlığı'na sundu. 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile Ankara, yeni devletin başkenti oldu.


"Devletin idare merkezinin yeni bir şekilde tesis ve gelişmesine bir an önce başlamak iç ve dış tereddütlere  son vermek için alttaki kanun maddesinin kabulünü arz ve teklif ederiz" diyen Milletvekilleri tarihin altın sayfalarında şöyle sıralandı.

Malatya     :     İsmet İnönü
Çorum     :     Ferit Törümküney
Diyarbakır     :     Zülfü Tiğrel
Ertuğrul (Bilecik)     :     Dr.Fikret Onuralp
Kütahya     :     Seyfi Aydın
Malatya     :     Hilmi Oytaç
Kastamonu     :     M. Mahir
Erzurum     :     Rüştü
Erzincan     :     Sabit
Sivas     :     Rahmi
Bursa     :     Necati Kurtuluş
Bursa     :     Refet (Canıtez)
Konya     :     Kazım Hüsnü Bey
İstanbul     :     Ali Rıza Bebe
KarahisarıSahip     :     M. Kamil

Malatya'dan Çorum'a, Diyarbakır'dan Bilecik'e, Kütahya'dan, Kastamonu'ya, Erzurum'dan Bursa'ya, Erzincan'dan Konya'ya, Karahisarı'dan, Sivas'a,  İstanbul'a çelik bir zincir gibi ucuucuna eklenmiş imzalarla Ankara tam 91 yıl önce Başkent olarak önerildi ve toprak bütünlüğünün, birliğin kardeşliğin sembolü olan Ankara bu öneri ile başkent oldu.

Böylece TBMM denetiminde,  Kurtuluş Savaşımızın karargahı olarak görev yapan Ankara, Atatürk ilke ve devrimleriyle, demokrasinin, çoğulculuğun, çok sesliliğin ve adım adım kadın erkek eşitliğinin merkezi oldu.

Ne yazık ki AKP iktidarında  başkent Ankara'nın içi her alanda boşaltıldı, değerlerinden uzaklaştırılmak istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak sözümüz söz, Ankara'yı, hem yeniden Cumhuriyetin Ankara'sı, hem de  mazlum milletlerin dara düştüğünde başvurduğu, örnek aldığı Ankara yapacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Ankara'nın başkent oluşunun 91. yılını içtenlikle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere  Ankara'yı başkent ilan edenleri, başkent Ankara'yı bugünlere taşıyanları ve değerleriyle birlikte geleceğe de taşıyacak olanları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

    Pazartesi, 13 Ekim 2014 15:25

Bağlantılı Konular