Altay, Cumhurbaşkanı seçimindeki yardımların akıbetini sordu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı seçiminde aday olanlara yapılan yardım ve bağış miktarının ne kadar olduğunu ve harcanmayan paranın Hazine'ye aktarılıp aktarılmadığını sordu.

Engin Altay, Başbakan Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'na göre, seçim hesaplarıyla bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgelerin seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen 10 gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması gerektiğini anımsattı.

Yasa uyarınca YSK'nın bir ay içinde seçim hesaplarını inceleyeceğini ve varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit edeceğini anlatan Altay, bağış ve yardımlardan belirtilen limiti aşan miktarla harcanmayan kısmın Hazine’ye intikal ettirileceğini belirtti.

Engin Altay, soru önergesinde, Cumhurbaşkanı seçimine katılan adayların ne kadar bağış ve yardım topladığını ve bu miktarın detaylı olarak açıklanıp açıklanmayacağını, adayların harcama türleri ve masraflarının ne olduğunu, harcanmayan miktarların Hazine’ye devredilip devredilmediğini ve aday bazında devredilen miktarın kaç lira olduğunu sordu.

Engin Altay, Davutoğlu'nun, Seçim Kanuna aykırı olarak kamu olanaklarını kullanan aday, adaylara lojistik destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşu olup olmadığı, varsa ilgililer hakkında işlem yapılıp yapılmadığı sorularını da yanıtlamasını istedi.

    Cuma, 10 Ekim 2014 14:12

Bağlantılı Konular