"Türkiye'yi orta gelir tuzağına mahkum eden bir OVP ile karşı karşıyayız"

Selin Sayek Böke, "Türkiye ekonomisinin yapısal reformları hayata geçirecek bir iradeye ihtiyacı vardır. İktidar yorgunu AKP'nin bu iradeye sahip olmadığı açıktır." dedi ve "Kopyala-Yapıştır OVP'nin yine ıskalamaya aday" olduğunu belirtti.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke açıklama yaparak OVP'yi şöyle değerlendirdi;

"Yeni olduğu iddiasındaki OVP'nin %29'u geçen yıl sunulmuş olan OVP'den intihaldir. 2015-2017 orta vadeli programı kopyala-yapıştır yöntemiyle yapılmıştır. Hükümet, 2006'dan beri hazırladığı OVP'lerde orta vadeli büyüme hedeflerini yedi programın yalnızca ikisinde tutturabilmiştir. 2012 yılı için OVP'de öngörülen enflasyon %4,8 iken gerçekleşen %6,2 olmuştur. Büyüme hedefi %5 iken gerçekleşen %2,2'dir. Cari açığın GSYİH'ya oranı hedefi %3,9 iken gerçekleşen %6,1 olmuştur. Aynı başarısızlık 2013 için de geçerlidir. Bir ülkenin ekonomi yönetimi, hesaplarında üst üste %50 oranında hata yapma lüksüne sahip değildir. Bu ancak beceriksizlik ve ciddiyetsizlikle açıklanabilir. G-20 ülkelerine gerçekçi hedefler olmadan plan yapılamayacağını öğütleyen ekonomi yönetimi Türkiye'nin planlarında hiç bir hedefin tutmamasından rahatsızlık duymamaktadır. Ana hedeflerini tutturamamış bir OVP artık geçerli bir ekonomik program olmaktan çıkmıştır. OVP'nin piyasalar için öngörülebilirlik aracı olarak herhangi bir işlevi kalmamıştır. Bugüne kadar hedefleri tutturamayan OVP bu sefer de hedefleri ıskalamaya adaydır. Hükümet bu OVP ile 2023 hedeflerinin de hayal olduğunu resmen kabul ve teyit etmiştir.

Yeni OVP'de hedefleri yakalamak için gereken reform iradesi de, yeniliği sağlayacak içerik de yetersizdir. Bir kez daha Türkiye'yi orta gelir tuzağına mahkûm eden bir OVP ile karşı karşıyayız. Türkiye'yi çaresiz bir konumda gösteren bu plan, orta gelir tuzağını, düşük büyümeyi ve işsizliği ülke ekonomisinin kaderi olarak kabullenmiştir.

12 yıldır yapısal reformları uygulama iradesi gösteremeyenlerin artık güvenilirliği kalmamıştır. Türkiye ekonomisinin yapısal reformları hayata geçirecek bir iradeye ihtiyacı vardır. İktidar yorgunu AKP'nin bu iradeye sahip olmadığı açıktır."

Anahtar Kelimeler
    Perşembe, 09 Ekim 2014 10:18

Bağlantılı Konular