"Başbakanlık Sarayı bir ülkede kalkınmışlığın göstergesi midir?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "1 milyar 568 milyon TL ödeneğin ne kadarı söz konusu bina için kullanılmıştır? Söz konusu bina için bütçe ödeneğinin hangi kalemlerinden ne kadar harcama yapılmıştır? Yapılan tüm harcamaların toplam tutarı nedir?"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Kalkınma Bakanlığından yapılan kaynak aktarımlarının, Bakanlığın 7 yıllık ödeneğinin toplamının son üç yılda harcandığının ve rakamın 1 milyar 568 milyon TL'ye ulaştığı iddia edilmektedir. AOÇ'deki yeni Başbakanlık Sarayı (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) için, Kalkınma Bakanlığı bütçe ödeneğinden ne kadar kullanıldığı bilinmemektedir. Türkiye'nin kalkınma önceliklerine uygunluğu ve kamu yatırımlarını hızlandırma ödeneğinin kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

1- Başbakanlık Sarayı (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) bir ülkede kalkınmışlığın göstergesi midir? 1 milyar 568 milyon TL ödeneğin ne kadarı söz konusu bina için kullanılmıştır?
2- Bir ülkede kalkınmışlığın göstergeleri nelerdir? Söz konusu bina için bütçe ödeneğinin hangi kalemlerinden ne kadar harcama yapılmıştır? Yapılan tüm harcamaların toplam tutarı nedir?
3- Kalkınma Bakanlığının kalkınma plan ve programlarını hangi kriterler çerçevesinde hazırlamaktadır?
4- Kalkınma plan ve programlarının uygulanmasında öncelikler var mıdır? Varsa bu öncelikler nelerdir?
5- Başbakanlık Sarayının (Cumhurbaşkanlığı Sarayının) yapımı Türkiye'de kalkınma önceliği midir?
6- Kalkınma Bakanlığı 2007-2014 yılları arasında 30 Eylül tarihi itibariyle hangi projeleri gerçekleştirmiştir?
7- Kalkınma Bakanlığı'nın 2007-2014 yılları arasında planlayıp gerçekleştiremediği projeler hangileridir? Projelerin uygulanamamasının sebebi nedir?
8- Kalkınma Bakanlığının kalkınma plan ve programları doğrultusunda yürütülen faaliyetler için kaynak sıkıntısı çektiği iddiası doğru mudur?
9- 2012-2014 yılları arasında 30 Eylül tarihi itibariye kamu yatırımlarını hızlandırma ödeneğinden yapılan harcama tutarı nedir?
10- Kamu yatırımlarını hızlandırma ödeneği hangi şartlarda kullanılmaktadır?
11- Kamu yatırımlarını hızlandırma ödeneği Başbakanlık Sarayının (Cumhurbaşkanlığı Sarayının) yapımı için neden kullanılmıştır?
12- Kalkınma Bakanlığına Başbakanlık Sarayının (Cumhurbaşkanlığı Sarayının) bir an önce bitirilmesi için talimat verildiği iddiası doğru mudur?  İddia doğru ise, bu talimatı kim vermiştir?
13- Cumhurbaşkanının "Yeni yapılan binalara Cumhurbaşkanlığı olarak taşınmayı planlıyoruz. Şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasına da, aynı zamanda konutlara da Başbakanımızın taşınmasını aramızda planlamış durumdayız." ifadesi doğrultusunda, Başbakanlık Sarayının Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılması için yapılan bir protokol var mıdır? Varsa içeriği nedir?
14- AOÇ'de yapımı devam eden Başbakanlık Sarayının (Cumhurbaşkanlığı Sarayının) isminin "Ak Saray" olacağı iddiası doğru mudur?"

    Çarşamba, 08 Ekim 2014 17:05

Bağlantılı Konular