"Taksim İlkyardım Hastanesi'nin Gaziosmanpaşa'ya taşınma gerekçesi nedir?"

Sezgin Tanrıkulu Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na sordu: "Gaziosmanpaşa'ya taşınan Taksim İlkyardım Hastanesi'nin Beyoğlu'ndaki yeri için Bakanlığınızca yürütülen başka bir proje bulunmakta mıdır? Bu yerin ihale edilerek özel bir hastaneye satılacağı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Beyoğlu'nda bulunan Taksim İlkyardım Hastanesi'nin Gaziosmanpaşa'ya taşınma gerekçesi nedir?
2- Gaziosmanpaşa'ya taşınan Taksim İlkyardım Hastanesi'nin Beyoğlu'ndaki yeri için Bakanlığınızca yürütülen başka bir proje bulunmakta mıdır?
3- Bu yerin ihale edilerek özel bir hastaneye satılacağı iddiası doğru mudur?
4- Depremde toplanma alanı olarak kullanılan Taksim İlkyardım Hastanesi'nin bahçesi aynı şekilde korunacak mıdır?
5- Taksim İlkyardım Hastanesi'nin bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek plan ve projeler kapsamında vatandaşlar bilgilendirilecek midir?
6- Yeni bir hastane yapılana kadar, bölgedeki ihtiyaç göz önünde bulundurularak, ilk yardım ve sağlık hizmeti verebilecek bir yer açılacak mıdır?"

    Cuma, 03 Ekim 2014 13:06

Bağlantılı Konular