"300 milyon lira ve üstü verilen kredilerden hangi şirketler yararlanmıştır?"

Sezgin Tanrıkulu Maliye Bakanı Şimşek'e sordu: "AŞTİ'nin hemen yanındaki arazide yapılan AVM için bir şirkete kamu bankaları tarafından 450 milyon liralık kredi kullandırıldığı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- AŞTİ'nin hemen yanındaki arazide yapılan AVM için bir şirkete kamu bankaları tarafından 450 milyon liralık kredi kullandırıldığı iddiası doğru mudur?
2- Bu arazinin TOKİ'den bedelsiz alındığı iddiası doğru mudur?
3- AVM'yi yapan inşaat şirketinin ortakları kimlerdir?
4- Son 5 yılda kamu bankaları tarafından verilen toplam kredi miktarı nedir? 300 milyon lira ve üstü verilen kredilerden hangi şirketler yararlanmıştır?
5- Kamu bankalarının kredi verme kıstasları nelerdir?
6- 450 milyon liralık kredi kullandığı iddia edilen şirketin 20 Eylül 2014 tarihi itibariyle ticaret sicil kaydına göre yönetim kurulu üyeleri kimlerden oluşmaktadır?"

    Pazar, 05 Ekim 2014 12:02

Bağlantılı Konular