"Derneklerin, kamu yararına dernek statülerini kaybetmelerinin gerekçeleri nelerdir?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne 19 Şubat 2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen izin almadan yardım toplama yetkisi 22 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi hukuki gerekçe veya gerekçeler kapsamında iptal edilmiştir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne 19 Şubat 2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen izin almadan yardım toplama yetkisi 22 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi hukuki gerekçe veya gerekçeler kapsamında iptal edilmiştir?
2- Dernekler yasasına göre 2 yılda bir denetlenmesi gerektiği halde Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin son 1 yıl içerisinde rutin olmayan denetimlere maruz bırakıldığı iddiası doğru mudur?
3- Son 2 yılda hangi dernek ve vakıf kaç kez inceleme ve soruşturmaya tabii tutulmuştur? Bu dernek ve vakıflar hangileridir?
4- Son 1 yılda Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kaç kez inceleme ve soruşturmaya tabii tutulmuştur?
5- İnceleme ve soruşturmalar hangi resmi kurumlar tarafından gerçekleştirilmiştir?
6- İnceleme ve soruşturmalar kaç günde sonuçlandırılmıştır?
7- İnceleme ve soruşturmalar sonucunda derneğin, somut kanıtlara dayalı olarak yasalara aykırılık teşkil eden ve usulsüzlük içeren faaliyetleri ve işlemleri tespit edilmiş midir?
8- Tespit edildiyse derneğin, somut kanıtlara dayalı olarak yasalara aykırılık teşkil eden ve usulsüzlük içeren faaliyetleri ve işlemleri nelerdir?
9- Herhangi bir tarihte yasalara aykırılık teşkil eden ve usulsüzlük içeren faaliyetleri ve işlemleri tespit edildiyse; o halde dernek aleyhine Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurularında bulunulmuş mudur?
10- Bulunulduysa hangi tarihlerde hangi resmi mercilerce ve hangi gerekçelerle, Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği aleyhine Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurularında bulunulmuştur?
11- Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen izin almadan yardım toplama yetkisi iptal edilmesi kararının önceden Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığı iddiası doğru mudur? Bazı bakanların bu karara imza atmadıkları iddiası doğru mudur?
12- İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve sadece bir buçuk gün süren 3. denetimde hazırlanan rapor, hangi denetçiler tarafından hazırlanmıştır?
13- Denetim ekibinde yer alan denetçilere dernek aleyhine rapor tanzim etmeleri için görevlerinde terfi vaatlerinde bulunulduğu iddiası doğru mudur?
14- Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği aleyhine İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve sadece bir buçuk gün süren 3. denetimde hazırlanan resmi raporun tam metni nedir?
15- Son 11 yılda kamu yararına dernek statüsünü kaybeden dernekler bulunmaktaysa bu dernekler hangileridir? Kamu yararına dernek statülerini kaybetmelerinin gerekçeleri nelerdir?
16- Tam da Kurban Bayramı arifesinde derneğin, izin almadan yardım toplama yetkisinin elinden alınması tesadüf müdür?"

    Pazartesi, 06 Ekim 2014 11:53

Bağlantılı Konular