"Mobbing sebebiyle, kurum personeli tarafından yargıya taşınmış olay var mıdır?"

Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı'na sordu: "Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan "Mobbing Ofisi"ne açıldığı tarihten bugüne kadar kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvurular nedeniyle açılan disiplin soruşturması var mıdır? Ceza alan personel var mıdır? Varsa, ilgili personellerin görev ve unvanı nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

AKP Hükümeti döneminde kamu kurumlarında liyakat ve mesleki deneyimin dikkate alınmadan yapılan atamalar, kadrolaşma olağan hale gelirken, etnik kimlik, inançlar ve siyasi görüş gibi nedenlerle sürgün niteliğindeki görevlendirmeler yaşanmakta, mobbing iddialarına her gün bir yenisi eklenmektedir. Çalışanların hayatı olumsuz yönde etkileyen bu uygulamalar aynı zamanda çalışma verimini düşürmekte ve vatandaşların nitelikli kamu hizmeti almasını engellemektedir.

Bu bağlamda;
1- Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK), Gazi Üniversitesi yönetiminin akademik ve idari personele mobbing uygulaması sebebiyle soruşturma başlattığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, soruşturma hangi aşamadadır?
2- Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan "Mobbing Ofisi"ne açıldığı tarihten bugüne kadar kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvurular nedeniyle açılan disiplin soruşturması var mıdır? Ceza alan personel var mıdır? Varsa, ilgili personellerin görev ve unvanı nedir?
3- Mobbing ofisinde yapılan resmi yazışmalar ve müracaatların e-posta adresi üzerinden yapıldığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bunun gerekçesi nedir? Bu müracaatların genel evrak üzerinden yapılmamasının sebebi nedir? Bu uygulamanın kanuni dayanağı nedir?
4- Mobbing nedeniyle taraflarla yapılan görüşmelerin kayıt altına alındığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu kayıtlar nasıl muhafaza edilmektedir?
5- Gazi Üniversitesi'nde mobbingle ilgili STK'lar tarafından yapılan bir anket var mıdır? Varsa, sonuçları nedir?
6- Mobbing sebebiyle, kurum personeli tarafından yargıya taşınmış olay var mıdır? Varsa, sayısı nedir? Mobbing Ofisi tarafından tutulan dosyaların mahkemelerce istendiği halde, gönderilmediği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu konuda açılan soruşturma var mıdır?"

    Salı, 07 Ekim 2014 09:45

Bağlantılı Konular