"Türkiye basın özgürlüğün​de "yarı özgür"den "özgür olmayan" statüsüne düşmüştür"

Sezgin Tanrıkulu: "Türkiye'ni​n her geçen gün daha da otoriter bir rejimle yönetilir hale geldiğini artık uluslarara​sı bağımsız kuruluşlar​ın raporları da tescilleme​ktedir. Demokrasi standartla​rı ölçümlerin​de referans olarak kullanılan Freedom House'un raporuna göre Türkiye basın özgürlüğün​de "yarı özgür"den "özgür olmayan" statüsüne düşmüştür."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin her geçen gün daha da otoriter bir rejimle yönetilir hale geldiğini artık uluslararası bağımsız kuruluşların raporları da tescillemektedir. Demokrasi standartları ölçümlerinde referans olarak kullanılan Freedom House'un raporuna göre Türkiye basın özgürlüğünde "yarı özgür"den "özgür olmayan" statüsüne düşmüştür.

Türkiye'nin insan hakları alanında da endişe verici biçimde gerilediği, bir başka saygın bağımsız kurum olan Human Rights Watch'un (İnsan Hakları İzleme Örgütü) dün yayınlanan raporunda da tespit edilmiştir. Raporda, geçtiğimiz günlerde yayınladığımız 3 aylık insan hakları raporundaki tespitlere paralel biçimde, hükümetin siyasal muhalefete, sivil protesto eylemlerine ve eleştirel basına karşı giderek artan ölçülerde tahammülsüzlüğüne vurgu yapılmıştır.

Hükümetin kendi yolsuzluk dosyalarını örtebilmek için yargı bağımsızlığını dizginlediği ve hukukun üstünlüğü ilkesini tamamen çiğnediği de raporda vurgulanmıştır. Bunların yanı sıra, internet kullanımı ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskının giderek arttığı ve Türkiye'nin hem siyasal hem de toplumsal özgürlükler bağlamında demokratik bir ülke olmaktan hızla uzaklaştığı ortaya konmuştur.

AKP'nin artık dünyanın en saygın kuruluşlarının Türkiye'yle ilgili raporlarını dikkate almadığını biliyoruz. Ancak bu sürdürülebilir bir tutum değildir! Her gün daha da artan baskıcı rejim Türkiye'nin uluslararası arenada daha da yalnızlaşmasına sebep olmaktadır. AKP bu uygulamalarına son vermezse, uluslararası platformda hiçbir muhatap bulamaz hale gelecektir. Hükümeti, Cumhurbaşkanı'nın BM Genel Kurul konuşması sırasında salonun boş olmasından ders çıkarmaya davet ediyoruz!"

    Çarşamba, 01 Ekim 2014 14:10

Bağlantılı Konular