"DEİK yönetimi Türkiye'nin çok başlı bir yapıya gittiğini gösteriyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, DEİK'e atanan yönetimin Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi çokbaşlı bir yönetime götürdüklerini gösterdiğini belirterek, "Dünya ekonomisinde konjonktür tehlikeli sulara doğru ilerlerken bu ikili yapı Türkiye'yi ciddi sıkıntıya sokar." dedi.

Faik Öztrak, yüzde 9'luk elektrik ve doğalgaz zammının yönetimdeki bu dağınıklığın vatandaşa faturası olduğunu belirterek, "Yapılan son zam, yıllık enflasyonu doğrudan 0,50 puan artıracak, yılsonunda enflasyonu çift hanelere taşıyacaktır. En temel girdi olan enerjiye yapılan bu zamlarla önümüzdeki dönemde iğneden ipliğe ciddi bir zam dalgası gelmesi olasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Faik Öztrak, bir gece yarısı torba yasayla Hükümet'e bağlanan DEİK'in yeni yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden seçildiğine dikkat çektiği açıklamasında şunları belirtti:

DEİK operasyonu kurumu cumhurbaşkanlığına bağlamak için yapılmış
"DEİK'in yönetimine getirilen Cumhurbaşkanına yakın isimler, Kurul'un devletleştirilme gerekçesini açıkça ortaya koymaktadır. Belli çevrelere rant kapısı olacak şekilde yeniden yapılandırılan DEİK'in yönetimine yandaş, saymanlığına mahdum ve kerimelere eğitim bursu veren 'yakın arkadaş' atanarak DEİK, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

Kabinedeki bakanlar ikiye bölünüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Davutoğlu'na 'Dış ilişkiler benim, içerisi senin' diyerek yaptığı iş bölümü, kabineyi Başbakana bağlı bakanlar ve Cumhurbaşkanı'na bağlı bakanlar şeklinde ikiye bölmektedir.

Çokbaşlı yapı Türkiye için riskleri artırıyor
Fren-gaz tartışmalarıyla başlayan çok başlı yapı ekonomide ciddi bir koordinasyon sorunu yaratmıştır. Dünyada sermayenin azaldığı, artık paranın nereye gideceğini ülkelerin izlediği doğru politikaların belirlediği yeni dönemde, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı çok başlılığın ve keyfi yönetimin bedeli tüm vatandaşlarımıza ciro edilecektir.

Enerji zamları kötü yönetimin faturası
Nitekim son yüzde 9'luk doğalgaz ve elektrik zamları iktidarın ekonomiyi 'yönetememe' sorununun bir sonucudur. 2013 yılının Mayıs ayında FED'in ucuz para dönemini sonlandıracağını açıklamasıyla birlikte, Türkiye dünyanın en kırılgan 5 ekonomisi arasına girmiştir. Bunun arkasında ülkeyi yüksek cari açığa, sıcak paraya ve dış borca mahkum eden AKP hükümetlerinin yanlış ekonomi politikalarıyla, hukukun üstünlüğünü, kurallı ekonomiyi ve bağımsız kurumları yıpratan yönetim anlayışı yatmaktadır. Bunun sonucunda da geçtiğimiz yılın Mayıs ayından itibaren TL, dolar ve diğer para birimleri karşısında bize benzeyen ekonomilerin birçoğunun paralarından daha fazla değer yitirmiştir. İşte bu ayrışmanın faturası yüzde 9 gibi olağanüstü yüksek elektrik ve doğalgaz zammı şeklinde millete çıkmıştır.

Enflasyonu çift haneye taşıyacak
Artan enerji maliyetlerine rağmen seçimler nedeniyle fiyat ayarlamalarının uzunca bir süre yapılmaması zam oranını artırmıştır. Yapılan son zam, yıllık enflasyonu doğrudan 0,50 puan artıracak, yılsonunda da enflasyonu çift hanelere taşıyacaktır. Enerji fiyatlarındaki bu artışlar, önümüzdeki dönemde iğneden ipliğe ciddi bir zam furyasına neden olacak, bu da başta dar gelirli ailelerimiz olmak üzere sayısı 3 milyonu aşan ve bu yıl enflasyon farkı almayacak memurlarımızı enflasyonun altında ezecektir.

Ekonomi çift başlılığı kaldırmaz
Ekonominin "İçeride ben, dışarıda sen" gibi bir çift başlılık anlayışıyla yönetilmesinin vatandaşa faturasının her gün biraz daha ağırlaşacağını hatırlatıyor, buna bir an önce son verilmesi konusunda Hükümeti uyarıyorum.

Anahtar Kelimeler
    Salı, 30 Eylül 2014 16:06

Bağlantılı Konular