"Kamu aleyhine oluşan zararların tazmini için gerekli yasal süreç başlatılmış mıdır?"

Tanrıkulu Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na Ziraat Bankası'ndaki promosyon harcamalarındaki usulsüzlük iddiaları sordu: "Bakanlıkça görevlendirilen müfettişlerin, Ziraat Bankası'yla promosyon anlaşması yapan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından beş yıl boyunca sağlanan 9 milyon 526 bin 815 TL'lik kaynağın 6 milyon 294 bin 881 lirasını sahte fiş ve faturalarla usulsüz olarak harcadığını belirledikleri iddiası doğru mudur?"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Sağlık Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kamu kurumu olan Hudut ve Sahiller Sağlık eski Genel Müdürü İbrahim Şentürk (08/09/2008 - 19/07/2013 tarihleri arasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır.) ile birlikte birçok bürokratın adının geçtiği promosyon yolsuzluğu ve ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin 2012 yılı sonunda başlatılan soruşturmaya ait dosyanın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından incelenerek kamuyu zarara uğratmak iddiasıyla suçlanan söz konusu kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatılması için gerekli izinlerin verildiği 7/32975 sıra sayılı yazılı soru önergesine verilen cevapta inceleme sürecinin devam ettiği ve inceleme sonucunda tarafımıza bilgi verileceği belirtilmiştir.

Bu bağlamda,
1- İncelemenin akıbeti nedir?
2- İnceleme sonucunda hangi kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmasına izin verilmiştir?
3- Açılan soruşturmanın akıbeti nedir?
4- Kamunun uğratıldığı toplam zarar ne kadardır?
5- Kamu aleyhine oluşan zararların tazmini için gerekli yasal süreç başlatılmış mıdır?
6- Soruşturma sonucunda hangi kamu görevlileri, bürokratlar görevden el çektirilmişlerdir ve görevden alınmışlardır ve hangi kamu görevlileri memurluktan ihraç edilmişlerdir, hangi kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurularında bulunulmuştur?
7- Soruşturmada adı geçen kamu görevlilerinden 25 Eylül 2014 tarihi itibarıyla halen kamu da görev yapanlar bulunmakta mıdır; bulunmaktaysa bu kişiler kimlerdir; bu kişilerin Kamudaki halen sürdürdükleri görev ünvanları nelerdir?
8- Bakanlıkça görevlendirilen müfettişlerin, Ziraat Bankası'yla promosyon anlaşması yapan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından beş yıl boyunca sağlanan 9 milyon 526 bin 815 TL'lik kaynağın 6 milyon 294 bin 881 lirasını sahte fiş ve faturalarla usulsüz olarak harcadığını belirledikleri iddiası doğru mudur?
9- Promosyon parasından en büyük harcamanın yaklaşık 1 Milyon 800 bin TL. Tutarla Hudut ve Sahiller Sağlık eski Genel Müdürünün baldızının ortaklarından olduğu bir firmaya yapıldığı iddiası doğru mudur?
10- İddia doğruysa Söz konusu firmanın unvanı nedir ve son 5 yılda firmadan Sağlık Bakanlığı ile bağlı tüm kurumları (hastaneler dahil) tarafından?
11- Müfettişler tarafından vergi incelenmesinin talep edildiği söz konusu şirket hakkında vergi incelemesi başlatılmış mıdır?
12- Ayrıca, Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı'nın (Mayıs 2014 te istifa etmiştir)yakınına ait olduğu söylenen bir firmadan son 5 yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı ile bağlı tüm kurumları (hastaneler dahil) tarafından yapılan mal ve hizmet alımları olmuşsa alımların toplam tutarı ne kadardır, söz konusu firmanın ünvanı nedir?"

    Pazartesi, 29 Eylül 2014 13:27

Bağlantılı Konular