"Bahsedilen afet toplanma alanı hangi toplumsal gerekçelerle imara açılmıştır?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "İlgili arazinin, Metal Yapı Konut Anonim Şirketi'ne satıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa, bu satış ne kadarlık bir bedelle ve hangi usul kullanılarak yapıldı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

İstanbul Aksaray'da, bulunan ve "afet toplanma alanı" olarak kullanılan 8 bin metrekarelik arazinin, otel, konut projeleri ve tarihi bir caminin ihyası yapılmak üzere imara açıldığı basına yansıdır. Bu habere göre; "Vatan Caddesi üzerinde yer alan, bir kısmı otopark olarak kullanılan, bir kısmında da Migros bulunan arazinin hemen yanında Aytekin Kotil Parkı var.  Fatih Belediye Meclisi, tarihi yarımada sınırları içerisinde kalan 8 bin metrekare büyüklüğündeki 50 parsel araziyi oy çokluğu ile kısmen konut ve ticaret alanına çevirdi. Metal Yapı Konut Anonim Şirketi'nin satın aldığı araziye 5 kat yüksekliğinde otel ve konut projesi yapılabilecek. Konumu itibariyle İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından biri olan Vatan Caddesi üzerinde bulunan arazide, Menderes döneminde yıkılan camilerden biri olan Simkeş Camii İhya Projesi de yer alıyor. Ancak yıkılan caminin yerine otel yapılacağı için, yeni inşa edilecek cami Aytekin Kotil Parkı'nın yanı olacak. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, projenin "1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli planın ana kararını bozucu, yoğunluğu artırıcı, emsal teşkil edici nitelikte" olduğu yönünde görüş bildirmesine rağmen, alınan kararla bölgeye otel ve konut projeleri yapılabilecek."

Bu bağlamda;
1- Bahsedilen bu afet toplanma alanı hangi toplumsal gerekçelerle imara açılmıştır?
2- İlgili arazinin, Metal Yapı Konut Anonim Şirketi'ne satıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa, bu satış ne kadarlık bir bedelle ve hangi usul kullanılarak yapıldı?
3- İstanbul'da meydana geleceği uzmanlar tarafından söylenen "büyük deprem" gibi bir afet anında, bölgedeki insanların toplanacağı başka alternatif bir alan belirlendi mi? Belirlenmediyse, bölgede yaşayan vatandaşlar böyle bir durumda nerede toplanacak?
4- Bu plan değişikliği için bölgede yaşayan vatandaşların görüşü alındı mı?
5- Bahsedilen imar değişikliği, bölgenin yoğunluğunu nasıl etkileyecek? Bu konuda herhangi bir çalışma yapıldı mı?"

    Cumartesi, 27 Eylül 2014 11:58

Bağlantılı Konular