"Hükümetin HSYK seçimlerinde desteklediği sendika ya da aday bulunmakta mıdır?"

Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı'na sordu: "Adalet Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kamu görevlilerinin, imkanlarının Birlik Platformu adaylarına avantaj sağlayacak şekilde kullanılması doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan haberlere göre; YARSAV ile Yargıçlar Sendikası'nın HSYK adaylarının tanıtımının da yapıldığı seçim broşürleri YARSAV ve Yargıçlar Sendikalarınca 3 hafta önce İstanbul Adliyesine gönderdiği broşürlerin 600 hakim ve savcının hiçbirisine ulaşmadığı postada "kaybolduğu", Birlik Platformu'nun (YBP) broşürlerinin ise üç hafta önce "adliye memurları" tarafından dağıtıldığı, iddia edilmektedir. HSYK seçimlerindeki haksız rekabet iddiaları ile ilgili bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

1- Hükümetin HSYK seçimlerinde desteklediği sendika ya da aday bulunmakta mıdır? Eğer bulunmakta ise, bunun hukuki gerekçesi nedir?
2- Birlik platformunun broşürlerinin adliye memurları tarafından dağıtıldığı iddiaları doğru mudur?
3- İdda doğru ise, konu ile ilgili adli ve idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa soruşturmanın akıbeti nedir?
4- Adalet Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kamu görevlilerinin, imkanlarının Birlik Platformu adaylarına avantaj sağlayacak şekilde kullanılması doğru mudur?
5- Adalet Bakanlığının ve Bakanlığa bağlı kamu görevlilerinin, imkanlarının Birlik Platformu adaylarına avantaj sağlayacak şekilde kullanılmasına izin verildiği iddiaları doğru mudur?
6- Bakanlığınızın, Hükümetin istemediği HSYK seçim adaylarının aleyhinde çalışma yaptığı iddiası doğru mudur?
7- YARSAV ile Yargıçlar Sendikası adaylarının broşürlerinin İstanbul Adliyesine gitmesi kim ya da kimler tarafından engellenmiştir?
8- HSYK seçimlerinde tüm sendikaların, adayların tanıtım yapması, "seçilme hakkı"nın korunması sorumluluğu hangi kurum ya dakurumlara aittir?"

    Pazar, 28 Eylül 2014 11:43

Bağlantılı Konular