"Mülteciler​in sayısı devlet sırrı kapsamında mıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu İçişleri Bakanı Ala'ya sordu: "Ülkemizdeki mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma, geçici koruma ve başvuru sahibi konumundaki kişilerin sayısı nedir? Bu bilgiler gizlilik ve devlet sırrı kapsamında mıdır?"


CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Ülkemize gelen yabancılara ait bilgiler hangi gerekçelerle gizlilik şartı öne sürülerek paylaşılmamaktadır?
2- İçişleri Bakanlığınca belirtilen statüdeki yabancıların sayısı nedir? Bu yabancılara ait istatistiki veriler nedir?
3- Ülkemizdeki mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma, geçici koruma ve başvuru sahibi konumundaki kişilerin sayısı nedir? Bu bilgiler gizlilik ve devlet sırrı kapsamında mıdır?
4- Ülkemizdeki yabancılar hangi şehirlerimizde barınmaktadır?
5- Resmi kayıtlar dışında bulunan yabancıların sayısı nedir? Bu yabancılar hangi şehirlerde bulunmaktadır?"

    Perşembe, 25 Eylül 2014 11:10

Bağlantılı Konular