"Torba Kanun 22 firmanın kapanmasına, 5 bin kişinin işsiz kalmasına yol açtı"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Torba Kanun ile madencilik alanında faaliyet gösteren 22 firmanın kapanmasına, 5 bin kişinin işsiz kalmasına yol açan çok önemli bir yanlış yapıldığını söyledi.

Bülent Kuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Torba Kanun ile madenlerde maliyetlerin yükselmesi nedeniyle maden ocağı işleten 22 şirketin kapanması ve 5 bin işçinin işsiz kalmasının söz konusu olduğunu ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın dün konuyla ilgili açıklamasında "ilgili maddenin tasarıda olduğu, Komisyon'dan geçtiği ancak muhalefet partisinden bir milletvekilinin itirazı üzerine Genel Kurul'da geri çekildiği"ni söylediğini belirten Kuşoğlu, bu açıklamanın doğru olmadığını savundu. Yıldız'ın dolaylı olarak kendisini suçladığını anlatan Kuşoğlu, Komisyon ve Genel Kurul'da kendisinin konuyla ilgili konuştuğunu hatırlattı.

Yıldız'ın zor durumda kaldığı için böyle bir açıklama yaptığını savunan Kuşoğlu, düzenlemenin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul'da maliyet artışını hiçbir zaman ortaya koyamadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda maddenin geri çekilme önergesinin iktidara mensup milletvekilleri tarafından verildiğini hatırlatan Kuşoğlu, muhalefetle hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kömürle bağlantılı iki kurum bulunduğunu, bunların TKİ ve TTK olduğunu belirten Kuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 22 Eylül Pazartesi günü basına yaptığı açıklamada Zonguldak'taki kömür madenlerinde 5 bin madencinin işsiz kaldığını ve buna muhalefetin hatta muhalefete mensup bir milletvekilinin itirazının sebep olduğunu söylemesi ve muhtemelen şahsımı hedef alması, şahsım veya muhalefet partileri için değil ama hem Sayın Bakan hem de madenci işçi ve işverenler için esef vericidir, çünkü istismar edilmişlerdir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız’ın açıklaması gereği yansıtmamaktadır.

Şöyle ki;

1- Madencilerle ilgili fiyat farkı maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmiş, Genel Kurul'da benim madde üzerinde yaptığım konuşma sonrası Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ve arkadaşlarının verdiği maddenin geri çekilmesi önergesine Hükümet'in de katılmasıyla iktidar ve muhalefete mensup milletvekillerinin oy birliği ile reddedilmiştir. Çünkü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın fiyat farkı maddesi ile ilgili getirdiği tüm örnekler TKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapmış Soma'daki maden işletmeleriyle ilgiliydi, TTK Genel Müdürlüğü ile değil. TKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşmesi olan Soma yöresindeki şirketlerde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de bir konuşmasında açıkladığı üzere aşırı üretim ve aşırı kazanç mevcuttur. Verilen işler yasal değildir ve en az 4 milyar TL yolsuzluk vardır.

SOMA A.Ş.
YILLAR     HASILATLAR (TL)
2005     12.693.828.50
2006     60.530.248.99
2007     81.656.661.87
2008     115.214.206.55
2009     144.775.093.77
2010     268.887.549.51
2011     288.789.020.31
2012     312.989.182.59
2013     309.775.763.58
2014       181.783.540.90 (6 Aylık)

İMBAT A.Ş.
YILLAR     HASILATLAR (TL)
2005     52.718.297.20
2006     93.104.409.81
2007     95.148.644.17
2008     116.631.104.20
2009     158.933.086.66
2010     184.473.402.23
2011     258.236.979.53
2012     275.503.184.53
2013     341.464.199.19
2014       253.331.615.17 (6 aylık)

2- Soma'daki 2 şirketin 2005'den beri TKİ hakedişleri yani hasılatları aşağıdaki şekildedir ve hiçbir zaman işçilik giderleri hakedişlerinin 1/3 ünü aşmamaktadır.

Bu hasılatlardaki (TKİ Hakedişleri) anormal artıştan anlaşılacağı üzere TKİ ile anlaşmalı firmalarda fiyat farkı maddesine gerek yoktur ve TBMM Genel Kurulu maddeyi bu gerekçeyle reddetmiştir.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na bağlı kömürle bağlantılı 2 kurum TKİ ve TTK'dır. Bunlardan TKİ, firmalarla alım garantili sözleşmeler yaparken TTK ağırlıklı olarak rödovans sözleşmeleri yapmış durumdadır. TTK den iş alan Zonguldak'taki 22 maden sahası ve burada çalışan işçiler Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca asla gündeme getirilmemiştir. Gündeme getirilen TKİ'den haksız, usulsüz bir şekilde iş alan Soma'daki işletmelerdir ve bu durum gerçekten çok manidardır.

4- Ayrıca muhalefet hiçbir zaman ne Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ne de Genel Kurul'da iktidarın istediği bir maddeyi engelleyecek oy gücüne sahip olmamıştır. TBMM tutanaklarından da görüleceği üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın önerdiği madde belirttiğim üzere milletvekillerini tatmin etmediği için AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ve arkadaşlarının verdiği geri çekme önergesinin kabul edilmesiyle iktidar ve muhalefetin oy birliği ile reddedilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Yıldız'ın Zonguldak, Aydın gibi yörelerimizde TTK ile sözleşmesi olan maden işletmelerinin kapanma kararları karşısında zor durumda kalarak yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi, fiyat farkı önergelerinin hazır olduğunu söylemesi de günü kurtarmaya yöneliktir. Bakan Yıldız galiba Bakanlığına bağlı TKİ ve TTK Genel Müdürlüklerini karıştırmış ve maalesef bu sorunlara yol açmıştır."

    Salı, 23 Eylül 2014 10:19

Bağlantılı Konular