"AKP İktidarda, Cumhurbaşkanı 700 trilyonluk Sarayda, Halk ise Sefalet içinde!"

CHP Kocaeli milletvekili Hurşit Güneş; TÜİK'in bugün yayınladığı "Gelir ve Yaşam Koşulları 2013" araştırması ile ilgili bir açıklama yaparak, "AKP İktidarda, Cumhurbaşkanı 700 trilyonluk Sarayda, Halk ise Sefalet içinde!" dedi.

Hurşit Güneş, bu araştırmanın bugün hala ülkemizde nüfusun yüzde 15'inin yoksulluk sınırının altında, sürekli yoksulluk riski altında bulunanların oranının ise yüzde 13 olduğunu gösterdiğini ve vahim olan bu durumun, Türkiye'nin hala geri kalmış ülkeler gibi yaygın bir yoksul kesimi içinde barındırdığını ortaya koyduğunu belirtti.

AKP iktidara geldiğinden bu yana gelir adaletsizliğinin değişmediğini, gelir dağılımı rakamlarında sadece kesirli-küsuratlı değişiklikler olduğunu ifade eden Güneş, adaletsizliklerin olduğu gibi kaldığını vurguladı. Güneş; 2003 yılında en zengin yüzde 20 ile en yoksul yüzde 20 arasında 8 kat olan farkın 2006'da da aynı, 2012'de de aynı, 2013'de de aynı kaldığının altını çizdi.

Hurşit Güneş yaptığı açıklamada, en yoksul yüzde 20'nin 2003 yılında yaklaşık yüzde 6 pay aldığını, 2006, 2012 ve 2013 yıllarında da değişen hiçbir şey olmadığını; bunun yanında gelir dağılımının zenginler tarafında da bir değişim olmadığını; en zengin yüzde 20'nin AKP iktidara geldiğinden beri toplam gelirin yaklaşık yarısını aldığını söyledi. TÜİK verilerini değerlendiren Güneş; en zengin yüzde 20'nin 2003 yılında yüzde 48 pay aldığını, 2006, 2012 ve 2013 yılında da yaklaşık yüzde 47 pay aldığını, gelir adaletsizliğinin 8 kat farka sabitlenmiş durumda olduğunu vurguladı!

Hurşit Güneş; bu araştırmanın ülkemizde ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan yani "maddi yoksunluk" içinde olanların oranının ise hala yüzde 50'ye yaklaştığını gösterdiğini, inanılmaz bir şekilde hala halkın yüzde 40'ının ya çatısının akıttığını, ya da evinin duvarının, penceresinin çürüdüğünü ifade etti.

Neredeyse halkın yarısının kışın üşüdüğünü, yakıt fiyatlarının ülkemizde el yaktığını, halkın 2/3'ünün borçlu olduğunu, üstelik bu borcun ev almak için değil, geçinilemediğinden alındığını dile getiren Güneş; halk böyle yaşarken, Cumhurbaşkanının 700 trilyona yaptırdığı sarayda rahat uyuyup uyuyamadığını sordu!

    Salı, 23 Eylül 2014 09:59

Bağlantılı Konular