"402 kadroluk, büyük çaplı yeni bir birime neden gerek görülmüştür?"

Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi" adı altında yeni bir birim oluşturulmasına neden gerek görülmüştür?"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Torba Yasa ile  "Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi" kurularak, bu yeni birime bir yıl içerisinde yüzde 70'i naklen atama ile doldurulmak üzere 402 raportör kadrosu tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kadroların, içinde BDDK, RTÜK, SPK, EPDK gibi bağımsız kurumlarda çalışanların da bulunduğu meslek gruplarından, atanacak kişinin rızası olmadan doldurulacağı ön görülmüştür.

Bu bağlamda;

1- "Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi" adı altında yeni bir birim oluşturulmasına neden gerek görülmüştür? Bu birimin işlevinin ne olması ön görülmektedir?
2- Bu biriminin yapacağı izleme ve değerlendirmenin, mevcut kamu bürokrasisi içerisinde yer alan denetim mekanizmalarınca yapılması mümkün değil midir? Mümkünse, 402 kadroluk, büyük çaplı yeni bir birime neden gerek görülmüştür?
3- "Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi" ne yapılacak atamalarda, atama yapılacak kişinin rızasının alınmaması hükmüne neden yer verilmiştir? Bu hüküm kamu bürokrasisinin genel işleyiş teamüllerine aykırı değil midir?
4- Söz konusu birime üst düzey kurumlardan, çalışanın rızası alınmaksızın atama yapılacağı göz önüne alındığında bu birime açılan kadrolarla, bağımsız kurumlarda aktif denetim görevinde bulunan bürokratlara bir 'tayin' tehdidi mi oluşturulmak istenmektedir?
5- Üst düzey bağımsız kurumlarda denetçi olarak görev yapan bürokratlara  'kızağa çekilme' tehdidi yaratacak bir kurumun oluşturulması, onların denetim görevlerini objektif ve sağlıklı biçimde yerine getirmesine engel teşkil etmeyecek midir?
6- Bu yeni kurumun oluşturulması ile amaçlanan, önemli dosyalarda görev yapan denetçilere gözdağı verilmesi, gerekirse görevden alınarak dosyaların idarece uygun görülen başka bürokratlara verilmesi ve bu yolla kritik dosyaların üstlerinin kapatılması mıdır?"

    Pazar, 21 Eylül 2014 11:06

Bağlantılı Konular