"Hükümeti 'Yeni MİT yasası IŞİD'e kapı açıyor' diyerek uyarmıştık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu yazılı bir açıklama yaparak "MİT yasasının çıkarılması aşamasında TC vatandaşları tüm dünyada terör örgütlerinin hedefi haline getirdiğine dikkat çekmiş iktidarı uyarmıştık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu açıklamasında şöyle dedi:

"IŞID'in Musul Konsolosluk görevlisi 49 kişiyi kaçırıp rehin tutmasında Nisan ayında MİT yasasında yapılan değişiklik etkili olmuştur! Oysa hükümeti "Yeni MİT yasası IŞİD'e kapı açıyor" diyerek uyarmıştık!

Söz konusu değişiklikle MİT Kanunu'na şu hüküm eklenmişti: "Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu ve hükümlü bulunanlar milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı'nın talebi üzerine, Adalet Bakanı'nın teklifi ve Başbakan'ın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilirler, başka bir ülkede hükümlü ve tutuklu bulunanlar ile takas edilebilirler."

IŞID tarafından kaçırılan ve 101 gün süreyle hayati tehlike altında rehin tutulan 49 kişinin sağ salim ailelerine kavuşmuş olmalarından büyük mutluluk duyduk. Ancak, IŞID ilerleyişinin sürdüğü ve Ortadoğu'da kaosun devam ettiği de düşünüldüğünde bir daha benzer bir trajedi ile karşı karşıya kalmamak için bir an önce tedbir alınması ve MİT yasasında yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir!

MİT yasası hazırlanırken hükümete bu konuda yaptığımız uyarıların dikkate alınmamış olması, rehin takası skandalının birincil sebebidir. Hükümete bu konuda yaptığımız uyarı, "Yeni MİT yasası IŞİD'e kapı açıyor" başlığıyla basında yer almıştı.

Bu yasayla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tüm dünyada terör örgütlerinin hedefi haline getirdiğini, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerine Türkiye'de rehine operasyonu yapmak için davetiye çıkarıldığını ifade etmiştik. Uyarımızın dikkate alınmaması Türkiye'yi ağır bir faturayla karşı karşıya bırakmıştır! Nitekim, Türkiye'nin terör örgütleri ile rehine pazarlığına oturmaya hazır olduğunu tüm dünya kamuoyuna ve tabii terör örgütlerine de ilan eden bu değişiklikten yalnızca iki ay sonra 49 kişi IŞID tarafından kaçırılmıştır.

Gelinen bu noktada hükümet yasada öngörülen takas hükmünün yurttaşlarımızın kurtarılması için IŞID'le yapılan pazarlıkta kullanılıp kullanılmadığını kamuoyuna açıklamak ve tüm vatandaşlarımızı sürekli bir tehdit altında bırakan bu hükmü ortadan kaldırmak zorundadır. Zira takas hükmünün MİT yasasında durduğu her gün yurttaşlarımız tehdit altındadır.

Hüküm hemen ortadan kaldırılmazsa, hükümet, IŞID tarafından kaçırılan 49 yurttaşımızın kaçırılmasından sorumlu olduğu gibi, bundan sonra ortaya çıkabilecek olası başka trajedilerden de sorumlu olacaktır."

    Pazartesi, 22 Eylül 2014 10:43

Bağlantılı Konular