"Son torba yasada iş dünyası, sivil toplum örgütleri bakanlıklara bağlanmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, 17-18 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği tarafından gerçekleştirilen 19. Türkiye Muhasebe Kongresine katıldı. Sheraton Otelinde gerçekleştirilen Kongre'de Akkaya, katılımcılara bir konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, yaptığı konuşmasında Muhasebe mesleği meşakkatli ve onurlu bir meslektir. Halk nezdinde güvenilir bir meslektir, özellikle Anadolu'da hukuk da dâhil her konunun danışıldığı insanlardır. Muhasebecilerimizin birçok sorunu var. Hâlihazırda haksız rekabetle yüz yüzeler, hukuki korumadan çok uzaktalar, karşı karşıya kaldıkları bürokratik işlemler uzun ve fazladır. Özellikle kayıtdışı ekonomi muhasebeciler açısından en büyük sorundur. Kongrede bu konulara yönelik tartışmalar yapılacak ve kararlar alınacaktır. Bu alınan kararların hayata geçirileceği yer, Büyük Millet Meclisi'dir. Bugüne kadar Meclis'te sesiniz, gözünüz, kulağınız olduk, olmaya da devam edeceğiz, çünkü bu bizim demokrasi anlayışımızın gereğidir. Örgütlü toplumun demokrasinin çoban ateşi olduğuna inanıyoruz ve ne kadar örgütlenirsek o kadar demokrasimizin gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

Yakup Akkaya konuşmasının devamında, AKP'nin muhasebecileri de doğrudan ilgilendiren politikalarını eleştirerek "Son dönemde yapılan yasal düzenlemelerin etki analizi yapılmamaktadır. İktidar sarhoşluğu nedeniyle toplumun ihtiyacıyla kendi ihtiyaçlarını karıştırmışlardır. Yasalar toplumsal etki analizi yapılmadan yasalaşıyor ve tekrar düzeltilmeye çalışılıyor. Örneğin son dönemde çıkarılan birçok kanunda bunu görmek mümkündür. Bir diğer örnek ise 3568 Sayılı Serbest Muhasebe, Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'dur. Bu kanun toplumun sizlerin, iş dünyasının ihtiyaçları ve talepleri yerine, AKP'nin kendi yaklaşımıyla hazırlanmış, bu nedenle de başarısız kanunlar olmuştur. CHP'nin temel ilkelerinden birisi, toplumun, örgütlü kesimin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve taleplerini onlarla birlikte belirlemek ve çözümünü de onlarla oluşturmaktır" dedi.

Yakup Akkaya, ayrıca meslek örgütlerinin sorunlarını çözmek kamunun, siyasetçinin ana görevlerinden birisi olduğunu belirterek "siyasi iktidar tarafından meslek örgütleri ile kamu kurumları karşı karşıya getirilmekte, meslek örgütlerinin bağımsızlık ilkesi zedelenmekte, hatta son torba yasada iş dünyası, sivil toplum bakanlıklara bağlanmıştır. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Kurumlar, karşı karşıya getirilmemelidir. Kamu bunun için vardır" dedi.

    Perşembe, 18 Eylül 2014 15:30

Bağlantılı Konular