"AUAP çalışması Şubat ayında bittiği halde, neden 7 aydır kamuoyuna bilgi verilmemektedir?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "AUAP Proje çalışanlarından bir kişinin koruma planlaması konusunda uzman olmadığı halde, koruma kurulu üyeliklerinde ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı bir şekilde görevlendirildiği iddiası doğru mudur?"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 2013 yılı Şubat ayında imzalan bir yıllık bir protokolle birlikte, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığınca çalışması sürdürülen AUAP (Ankara'nın Ulaşım Ana Planı 2038) çalışması ile ilgili olarak;

1- İlgili çalışma, planlama ofisinin iddia ettiği gibi, bir revizyon, nazım imar planlama ve ulaşım çalışması mıdır? Bu çalışmanın bir trafik mühendisliği çalışması olduğu iddiası doğru mudur?
2- Basına yansıyan haberlere göre, proje yürütücüsü, müellif üst kadrosunun, meslek formasyonları itibariyle "şehir planlamacısı" dışında, mesleki açıdan ehil olmayan akademisyenlerden oluştuğu iddiası doğru mudur?
3- AUAP Proje çalışanlarından bir kişinin koruma planlaması konusunda uzman olmadığı halde, koruma kurulu üyeliklerinde ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı bir şekilde görevlendirildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu kişi kimdir ve kim tarafından görevlendirilmiştir?
4- Üniversitenin web sayfasında, çalışmanın 70 günde hazırlanarak belediyeye sunulduğu duyurusu yapıldığı halde; meslek odaları tarafından "mevcut üst ölçek plan ulaşım kararlarına" göre, dava konusu edilen çeşitli  "alt ölçek ulaşım proje" sahalarında ve yol çalışması ile kapatılan güzergahlardan etkilenen ana ulaşım koridorlarında anket çalışmalarının ve araç sayımlarının yoğunlaşarak devam ettirilmesinin sebebi nedir?
5- Basına yansıyan haberlerde, "projeye dönemsel katkı verenler" isim listesine, çalışma bittikten sonra eklendiği iddia edilen şehir plancıları, proje yürütücüleri kimlerdir?
6- İlgili çalışma 2014 yılı Şubat ayında bittiği halde, neden 7 aydır kamuoyuna bilgi verilmemektedir? Çalışmanın akıbeti nedir?"

    Perşembe, 18 Eylül 2014 12:32

Bağlantılı Konular