Parti Sözcüsü Koç’un önergesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü lisans sınavı ile ilgili şaibeleri gözler önüne serdi

Parti Sözcüsü ve Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Çevre ve Şehircilik Bakanı  Erdoğan Bayratar tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi Bakanlık tarafından cevaplandı. Parti Sözcüsü Koç’un önergesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü lisans sınavı ile ilgili şaibeleri gözler önüne serdi.

Parti Sözcüsü ve  Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yanıtlanması istemiyle hazırladığı önerge şöyle:

“Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğü tarafından 2009 yılında Anadolu Üniversitesi’ne yaptırılan yazılı lisans sınavına 1137 aday girmiş. Sınavda başarılı olan lisans sahibi 247 mühendis bürolarını açmak suretiyle 2010 yılı Temmuz ayından itibaren faaliyetlerini devam etmekte iken sınavda başarılı olamayan bir mühendis tarafından sınav kılavuzunda “4 yanlış 1 doğru cevabı götürür”, sınav kitapçığında ise; yanlışlarınız dikkate alınmayacaktır” ikilemi gerekçe göstererek dava açmış. Dava sonucunda sınavın iptaline karar verilmiş. Bu arada davacı davasından vazgeçmiştir.

Bu süre içerisinde  Danıştay 10. Dairesi kararı onamıştır. Söz konusu karar doğrultusunda Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğü “Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının faaliyetlerinin 29.03.2013 tarihi itibariyle durdurulmasına karar vermiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda;

1- TKGM tarafından 2011 yılında alınan karara aykırı olarak, yeni bir sınav yapılıp yeni yerleştirme işlemleri tamamlanana kadar bu büroların faaliyetlerinin devamına neden izin verilmemiştir?

2- 3 yıldan bu yanan faaliyet gösteren 247 lisanslı Harita ve kadastro Mühendisi ile bu bürolarda sigortalı olarak çalışan 2 bin teknik personelin durumu ne olacaktır?

3- Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 247 mühendisin bir bölümü memuriyetten istifa etmiş, bir bölümü mevcut serbest mühendislik bürosunu kapatmış, bir bölümü de eşlerinin de işlerini bıraktırarak ve başka şehirlere göç ederek üstelik yüklü miktarlarda borçlanarak bu büroları açmışlardır. Bu kişilerin mağduriyetlerini gidermek için yasa düzeyinde ya da mevcut “LİHKAB Yönetmeliği’nde” yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

4- Bakan olarak sınavı kazanan ve 3 yıldan beri faaliyetini sürdüren 247 lisanslı mühendisin mağdur edilmeyeceği sözünü vermenize rağmen bu kişiler mağdur edilmiş ve büroları da kapatılmıştır. Bu süreçte çalışanlar ve aileleri ile birlikte toplam 10.000 kişi mağdur edilmiştir. Devleti temsil eden kişi olarak siz, yaptığınız açıklamanın ve sözünüzün arkasında durmayı düşünüyor musunuz?

5- Yeni yapılabilecek bir düzenleme ile Türkiye genelinde büro sayılarının 1.000 adete çıkarılacağı söylentileri dolanmaktadır. Şayet 1.000 Adet büro açılması durumunda bu büro sayılarının artması ile işletmelerin giderlerini karşılayacak karlılık sağlana bilecek midir? Bunun fizibilitesi yapılmış mıdır?

6- LİHKAB’ların  kapatılmasına ilişkin yargı kararı uygulanırken, herhangi bir Hukuk Fakültesinin ilgili bölümünden görüş alınmış mıdır?  Alındı ise bu görüş hangi doğrultudadır?

7- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kapanma kararı uygulama yazısı gönderilirken neden 1 iş günü içinde bu bürolar kapatılmıştır?

8- Söz konusu büroların kapatılmaları için neden süre verilmemiştir?

9- LİHKAB Bürolarının süre tanınmadan işportacı tezgâhı kaldırıyormuş gibi kapatılması iş kanunun hangi maddesine uygundur?

10- Her ne kadar mahkeme LİHKAB lisans sınavının iptaline karar vermiş olsa da; mahkeme LİHKAB’ların Lisanslarının iptal edildiğine ilişkin bir karar vermemiştir.

Bu nedenle 3 yıldır faaliyetlerini sürdüren sınavda hile ve kusurları bulunmayan lisans sahibi mühendislerin kazanılmış hakları yok mudur?”

    Cuma, 28 Haziran 2013 10:14

Bağlantılı Konular