Tanrıkulu: "AKP sonunda psikolojik kopuşu kabul etti"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu "AKP'nin Kürt sorununu, eşit vatandaşlık ve demokrasi temelinde samimiyetle ele almak yerine, 12 yıllık iktidarı boyunca oy için istismar etmesi, duygusal kopuşu daha da derinleştirmiştir" dedi.

Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhuriyet döneminin en önemli kazanımlarından biri, eşitlikçi bir vatandaşlık anlayışını yerleştirmesi ve tarihten gelen aidiyet duygusunu güçlendirmesidir. Ama bunun yapılamadığı bazı kesimlerde devletten psikolojik bir kopuş süreci yaşandı" sözlerine dikkat çekti.

Sezgin Tanrıkulu yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Davutoğlu'nun bizim 6 yıl önce ifade ettiğimiz Kürtlerdeki "duygusal kopuşu" ancak şimdi ifade etmeye başlaması olumlu olmakla birlikte, bu kopuşu onarmak için acil çözüm yollarına girişmemesi kabul edilemez.

Kürtlerin eşit vatandaşlık ilkesinden uzak devlet politikaları nedeniyle aidiyet duygularının zayıfladığını, meselenin çözümünde anahtarın vatandaşlık aidiyetini güçlendirmek olduğunu, tam 6 yıl önce, 18 Şubat 2008 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde Mehmet Gündem imzası ile çıkan mülakatımda Davutoğlu'nun kullandığı ifadeyi kullanarak belirtmiştim.

Kürtlerin yaşadığı esas sorunun, devlet adına yapılan hukuksuz uygulamalar nedeniyle zaman içerisinde oluşan 'duygusal kopuş' olduğunun altını da ayrıca defalarca çizmiştim.

Daha sonraki süreçte de, gerek şahsım, gerekse de CHP olarak bu tespiti defalarca tekrarlayarak, hükümeti acilen bu duygusal kopuşu ortadan kaldıracak, vatandaşlık aidiyetini güçlendirecek somut ve inandırıcı bir programı tüm kamuoyunun gözü önünde, şeffaf biçimde ortaya koymaya çağırdık.

Ayrıca bu temel tespit doğrultusunda ortaya koyduğumuz somut öneriler ne yazık ki AKP hükümetleri tarafından istikrarlı bir biçimde görmezden gelindi ve TBMM gündemine getirilmesi engellendi. AKP'nin bu reddiyeci tutumuna rağmen, duygusal kopuşun eşit vatandaşlık temelinde giderilmesi doğrultusunda atılan olumlu adımların tamamını destekledik.

Ancak ne yazık ki iktidarın Kürt sorununa ilişkin doğru tespitleri yapmakta bu denli gecikmesi, bizim çok önceden yaptığımız tespit ve somut önerilere ısrarla kulak tıkaması sorunun daha da derinleşmesine, toplumsal barışın yeniden inşası için hayati önem taşıyan yılların kaybedilmesine neden oldu.

AKP'nin Kürt sorununu, eşit vatandaşlık ve demokrasi temelinde samimiyetle ele almak yerine, 12 yıllık iktidarı boyunca oy için istismar etmesi, duygusal kopuşu daha da derinleştirmiştir. AKP'nin, Davutoğlu'nun bizim 6 yıl gerimizden gelerek bugün nihayet tespit ettiği duygusal kopuşu artırmak dışında bir faaliyet yürütmemiştir.

CHP'nin somut çözüm önerilerine bugüne dek kulak verilseydi hiç kuşku yok ki duygusal kopuşun giderilmesinde çok daha büyük mesafe kat edilmiş olurdu.

Ancak, 6 yıl sonra da olsa, Davutoğlu'nun sorunu en azından tespit etmesi, CHP'nin tespit ve önerilerinin doğruluğunu kavramasını olumlu görüyorum. Umarım Davutoğlu bizim tespitimizi tekrarlamakla yetinmez ve Kürt sorununda barışa doğru somut, kalıcı, şeffaf adımlar hızla atılır."

    Salı, 16 Eylül 2014 15:30

Bağlantılı Konular