"Oran'da yürütülen konut projesinin toplam maliyeti ve değeri ne kadardır?"

Tanrıkulu İçişleri Bakanı Ala'ya sordu: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Oran'da yürütülen konut projesinin yargı kararlarına karşı devam ettiği iddiaları doğru mudur?"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Oran'da yürütülen konut projesinin yargı kararlarına karşı devam ettiği iddiaları doğru mudur?
2- Konut projesini iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarını uygulamamak amacıyla yeni planlar yapılarak devam ettirildiği iddiaları doğru mudur?
3- Oran'da yürütülen projenin yer aldığı bölgenin afete maruz bölge olduğu iddiaları doğru mudur?
4- Bu projenin kentin içme suyunu olumsuz etkilediği iddiaları doğru mudur? İddia doğru ise, bu konuda herhangi bir önlem alınmış mıdır veya alınacak mıdır?
5- Bu bölgedeki projenin planlarının hazırlanmasında uzman görüşlerine başvurulmuş mudur? Başvurulmuşsa hangi mercilere başvurulmuştur?
6- Bu konut projesi toplam maliyeti ve değeri ne kadardır?"

    Pazartesi, 15 Eylül 2014 15:18

Bağlantılı Konular