CHP Kars'ta meydana gelen afetler için meclis araştırması istedi

CHP Sarıkamış ve Selim İlçelerinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen afetin boyutlarının ve yurttaşların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda Meclis Araştırması istedi.

Kars'ın Sarıkamış ve Selim İlçelerind​e şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketind​e, oluşan hasarın tespiti, sel baskını sonrasında sorumlular tarafından zamanında ve yeterli müdahaleni​n yapılmadığ​ı iddialarının araştırıla​rak ayrıca, yurttaşlar​ın zararların​ın tespit edilerek yaşadıklar​ı mağduriyet​in giderilmes​i amacıyla Meclis Araştırmas​ı istendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanıp TBMM Başkanlığı'na sunulan istem şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Kars'ın Sarıkamış ve Selim İlçelerinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde, oluşan hasarın tespiti, sel baskını sonrasında sorumlular tarafından zamanında ve yeterli müdahalenin yapılmadığı iddialarının araştırılarak ayrıca, yurttaşların zararlarının tespit edilerek yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereği, Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Gerekçe:

Kars'ın Sarıkamış ve Selim İlçeleri ile civarında şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde 8 kişinin mahsur kaldığı, 31 işyerinin, birçok ahır ve konutun zarar gördüğü, sel baskınından sonra bölgede yetkililerin zamanında müdahale edemediği iddia edilmektedir. AFAD ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışmalarında Sarıkamış İlçesine bağlı Karakurt köyünde 31 işyeri, 2 konut, 1 samanlık, 1 ahır, 6 depo, 1 cami deposu, 4 araba, Yağbasan köyünde 1 konut ve 1 ahır, Yayıklı köyünde 2 konut ve 1 ahırın hasar gördüğü belirlenmiştir. Selim İlçesi Bölükbaşı Köyünde 2 konut, 1 ahır, 2 samanlık, 1 değirmen, Yukarı Damlapınar Köyünde 1 köprü, Aşağı Damlapınar Köyünde 1 konut, 1 ahır, 3 samanlık, 1 ambar, Gürbüzler Köyünde 1 köprü, çok sayıda samanlık, ahır ve konutlarda, Gelinalan Köyünde ise 1 konutta hasar olduğu tespit edilmiştir.

AFAD'ın felakete zamanında müdahale etmediği, yapılan çalışmaların da yetersiz olduğu iddialar arasındadır. Ayrıca köylere plansız ve yetersiz olarak yapıldığı iddia edilen su kanalları da yaşanan sel baskınının sonuçlarını ağırlaştıran etkenlerden biri olmuştur.

Sarıkamış'ta bir köprünün çöktüğü ve yetkililerin tehlikeye rağmen zamanında önlem almadığı ileri sürülmüştür. Ülkeyi 12 senedir yönetmekte olan AKP Hükümetinin bu konuda sorumluluğu yadsınamaz.  Bu yaşanan felaket neticesinde ev, işyeri ve ahır gibi yerlerde yaşanan tahribat büyük ekonomik kayıplara neden olmuştur. Çok sayıda yurttaşımızın yaralandığı ve yine pek çoğunun ekonomik kayıplar yaşadığı bu elim hadise neticesinde uğranılan zararın tespiti ve sorumluların görevlerini yerine getirmediği iddialarının araştırılması için Meclis Araştırması açılması zorunlu hale gelmiştir."

    Salı, 02 Eylül 2014 12:06

Bağlantılı Konular