"AKP kaybedilenlerin bulunmasıyla ilgili hiçbir adım atmadığı için bu suçun ortağıdır"

Sezgin Tanrıkulu: "95 devlet tarafından imzalanmış olan sözleşmenin bir an önce Türkiye tarafından da imzalanması gerekmektedir. Her gün yakınlarının çıkıp geleceği umuduyla yanıp tutuşan aileler için, onların kayıpları için artık kaybedecek zamanımız yok!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Devlet tarafından zorla alıkonularak kaçırılan ve kaybedilen kişilere dikkat çekilmesi amacıyla BM tarafından 2010'da 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü olarak ilan edilmiştir. Türkiye'de ise yıllardır her hafta Galatasaray Lisesi önünde toplanan Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini öğrenmek için her türlü baskıya rağmen mücadele etmeyi sürdürüyor. Dünya Kayıplar Günü'ne denk gelen bu haftaki Cumartesi Anneleri eyleminde yine küçük çocuklar babalarını, genç kadınlar eşlerini, yaşlılar çocuklarını andı ve akıbetlerini sordu. 492 haftadır Galatasaray'da yakınlarını arayan ailelerin, kayıp yakınlarının hiçbir talebi yerine getirilmediği gibi, sürekli baskıya maruz kamışlardır.

Zorla kaybedilenlerin akıbetleri hakkında AKP hükümetinin bilgi sahibi olmaması düşünülemez. Kimin kimler veya hangi birimler tarafından alınıp kaybettirildiği devletin ilgili birimlerinin arşivlerinde mevcuttur. AKP hükümeti, kendi döneminde olsun veya olmasın, kaybedilenlerin bulunmasıyla ilgili hiçbir adım atmadığı için bu suçun ortağıdır. Ayrıca 20 Aralık 2006'da BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 6 Şubat 2007 tarihinde imzaya açılan "Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme"nin Türkiye tarafından hâlâ imzalanmamış olması, AKP'nin bu konudaki niyetini ve tutumunu ortaya koymaktadır.

Zorla kaybetmeyi mutlak bir biçimde yasaklayan, taraf devletlerin iç hukuklarında bu eylemi bir suç olarak tanımlamayı şart koşan sözleşme, sistematik kaybetme eylemlerini de insanlık suçu kapsamında sayıyor.  95 devlet tarafından imzalanmış olan sözleşmenin bir an önce Türkiye tarafından da imzalanması gerekmektedir. Her gün yakınlarının çıkıp geleceği umuduyla yanıp tutuşan aileler için, onların kayıpları için artık kaybedecek zamanımız yok!"

    Cumartesi, 30 Ağustos 2014 11:37

Bağlantılı Konular