"İstanbul'un siluetinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasından kim sorumludur?"

Sezgin Tanrıkulu Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'e sordu: "Danıştay, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 36, 32 ve 26 kat 16:9 kuleleri hakkında verdiği toplam 25 kat yıkılması kararı İstanbul'un siluetinin korunması açısından yeterli midir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Bakanlığınız uzmanlarının Zeytinburnu'ndaki 16:9 kulelerinin İstanbul'un siluetini bozması ile ilgili hazırladığı rapor bulunmakta mıdır?
2- Bakanlığınızda İstanbul’un silueti ile ilgili uluslararası standartlarda rapor hazırlayabilecek uzman bulunmakta mıdır?
3- İstanbul'un siluetinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasından kim sorumludur?
4- İstanbul'un siluetinin korunması amacıyla standartlar belirlenmiş midir? Belirlenmişse bu standartlar nelerdir?
5- Bakanlığınız birimlerinin Zeytinburnu'ndaki 16:9 kuleleri hakkında aldığı kararlar nelerdir?
6- Danıştay, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 36, 32 ve 26 kat 16:9 kuleleri hakkında verdiği toplam 25 kat yıkılması kararı İstanbul'un siluetinin korunması açısından yeterli midir?"

    Pazar, 31 Ağustos 2014 11:24

Bağlantılı Konular