"Kamuoyu araştırmaları son yıllarda güvenilirliğini yitirmiştir"

Sezgin Tanrıkulu, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik yapılmasına dair Kanun teklifim ve gerekçeleri ektedir.

Gereğini arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Genel gerekçe

Seçmenin nabzını yoklamak için araştırma şirketleri tarafından yapılan kamuoyu araştırmaları son yıllarda güvenilirliğini yitirmiştir. 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce -açıklanması yasak olmasına rağmen - kamuoyu araştırmaları basınla paylaşılmış ve kamuoyu manipüle edilmiştir. Halk nezdinde sonucun belli olduğu hissiyatının oluşmasına neden olan bu durum seçime olan katılımı düşürdüğü gibi adayların eşit şartlarda yarışma ihtimalini de ortadan kaldırmıştır.

Son 12 yılda yapılan bütün seçimlerde manipülasyon iddiaları gündemi meşgul etmiştir. Seçmenin sandığa gitmemesine ya da başka partilere oy vermesine neden olan bu durumun kasıtlı olarak yapıldığına dair ciddi emareler bulunmaktadır. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları ile birlikte basına yansıyan ses kayıtlarına göre Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından birinin seçim sonuçlarını manipüle etmek için anket sonuçlarında değişiklik yaptığı görülmüştür. Seçim yasaklarına aldırış etmeden AKP hükümeti lehine yapılan manipülasyon çalışmaları araştırma şirketlerinin açıkladıkları sonuçların meşruiyetine gölge düşürmektedir.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde araştırma şirketlerinin tahmin ettikleri oranlarla seçimin sonuçlanmasıyla ortaya çıkan oranlar arasındaki fark 5-6 puan civarında olmuştur. Ülkenin geleceğini belirleyecek olan bu seçimlerdeki 5-6 puanlık yanılma kabul edilebilir değildir. Kamuoyu araştırmalarında yüzde 2'lik hata payı makuldür. Bu oranın üzerinde ya da altında gösterilen sonuçlar, bunun kasıtlı olduğunu ve bir algı operasyonu yapıldığını göstermektedir. Ayrıca 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, seçim yasaklarının başlaması ile anketlerin yayımlanmasını kesin bir dille yasaklamıştır. Yüksek Seçim Kurulu, her seçimden önce bu yasağı bir genelgeyle hatırlatmaktadır. Ancak araştırma şirketleri ve medya bu yasağa uymamaktadır. Son seçimlerde yasal uyarılara rağmen buna uyulmadığı, birçok kez görülmüştür. Bu nedenle bu gibi davranışlarda bulunanlar için caydırıcı cezalar uygulanmalıdır.


Madde gerekçeleri

Madde 1- Bu madde ile kamuoyu araştırma şirketlerinin kamuoyunu yanıltmasının önüne geçilmesi ve taraflı anketler yayınlayanlar için caydırıcı müeyyideler uygulanarak, seçmen iradesinin gerçek dışı anket sonuçlarıyla yönlendirilmesinin engellenmesi amaçlanmıştır.
Madde2- Yürürlük maddesidir.
Madde3- Yürütme maddesidir.

298 Sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi

Madde1- 26/4/1961 Tarihli Ve 298 sayılı seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 55/B maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Bu yasağa uymayan ve kanunda belirtilen şartları yerine getirmeyen şirketlere; birlikte çalıştıkları tespit edilen partiden fatura karşılığı aldığı ücretin 50 katı idari para cezası kesilir ve şirket yetkilileri 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" cümlesi eklenmiştir.

Madde2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

    Perşembe, 28 Ağustos 2014 10:08

Bağlantılı Konular