"Kürtçe dersi vermek üzere yetiştirilmiş olan öğretmenlerin atanmamasının sebebi nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı'na sordu: "Kürtçe dersi vermek üzere toplam kaç öğretmen adayı gerekli kriterleri yerine getirmiş ve atanmayı beklemektedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını rica ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığının 2012 yılında "Yaşayan Diller ve Lehçeler" adıyla bir dersin programa alınmasını kabul etmesiyle birlikte okullarda Kürtçe dersi verecek öğretmenlerin eğitimi bazı üniversitelerde başlamıştır. Öğretmen adaylarına eğitimlerini tamamladıktan sonra atanmaları yönünde sözler verilmesine rağmen bu söz yerine getirilmemiştir. Kürtçe, okullarda seçmeli ders olarak okutulduğu halde bu dersi vermek üzere yetiştirilmiş olan öğretmenlerin atamasının yapılmamasının gerekçesi kamuoyuyla da paylaşılmamaktadır. Bu belirsizlik de Kürtçe öğretmen adaylarının ciddi mağduriyetler yaşamasına sebep olmaktadır. Ayrıca Kürtçe eğitimi konusunda donanım kazanmış olan öğretmenlerin istihdam edilmemesi, öğrencilerin de kalitesiz eğitim almalarını beraberinde getirmektedir.

Bu bağlamda;
1- Kürtçe dersi vermek üzere toplam kaç öğretmen adayı gerekli kriterleri yerine getirmiş ve atanmayı beklemektedir?
2- Kürtçe dersi vermek üzere yetiştirilmiş olan öğretmenlerin atanmamasının sebebi nedir?
3- Öğretmenlere daha önce çeşitli vesilelerle atanacakları sözü verildiği halde, bu söz neden tutulmamıştır?
4- Önümüzdeki dönem için kaç Kürtçe öğretmeninin atanması planlanmaktadır?
5- Şu ana kadar kaç Kürtçe öğretmeni atanmıştır?
6- Okullardaki Kürtçe seçmeli dersini veren öğretmenlerin tümü bu alanda uzman mıdır, yoksa branşı farklı olduğu halde Kürtçe dersini ek ders olarak mı vermektedirler?
7- Şu anda üniversitelerde Kürtçe öğretmen adalarının yetiştirilmesi için eğitim verilmeye devam etmekte midir? Devam ediyorsa kaç öğretmen adayı daha yetiştirilmektedir?
8- Üniversitelerde Kürtçe öğretmen yetiştirilmeye devam edilmiyorsa bunun nedeni nedir?
9- Atanmayı bekleyen Kürtçe öğretmenlerinin süreç hakkında bilgilendirilmesi için kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılacak mıdır?"

    Perşembe, 28 Ağustos 2014 09:41

Bağlantılı Konular