Ağbaba: "ÇED raporu yok inşaat devam ediyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ÇED raporu olmamasına rağmen devam eden Kuzey Marmara Otoyol İnşaatı'nı Bakan Güllüce'ye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Veli Ağbaba
CHP Malatya Milletvekili

29 Mayıs 2013'te Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren torba kanun çerçevesinde, ÇED Yönetmeliği Geçici 3. maddede yapılan değişiklikle 23 Haziran 1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olmakla birlikte 29 Mayıs 2013 itibariyle planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış veya işletmeye başlamış projelere ÇED muafiyeti getirilmiştir. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi de bu kapsamda ÇED muafiyetine tabi olmuş ancak Anayasa Mahkemesi'nin 3 Temmuz 2014 tarihli kararıyla bahsedilen düzenlemedeki ilgili ibare kaldırılmıştır.

Bu çerçeveden hareketle;
1- 3. Köprü projesini de içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için belirtilen iptal kararının ardından ÇED raporu verilmiş midir?
2- Eğer ÇED raporu halen verilmemiş ise yasa gereği inşaatın ÇED raporu olmadan sürmemesi gerekirken bahsedilen inşaatın devam etmesi hukuka uygun mudur?
3- Bahsedilen proje ile ilgili olarak ÇED raporu alınana kadar inşaatın durdurulması için girişimde bulunacak mısınız?
4- Bahsedilen projenin sadece 3. Köprü kısmı için 400 000'e yakın ağaç kesilecek olmasına karşın ÇED raporu olmadan bu projeye devam edilmesinin yaratacağı telafisi mümkün olmayan zararlar için ne düşünülmektedir? Bu riski önlemeyi düşünmüyor musunuz?
5- Proje kapsamında toplamda kesilecek ağaç sayısı nedir? Bunun bölgede yaratacağı olumsuz etki hesaplanmış mıdır?"

    Perşembe, 28 Ağustos 2014 12:12

Bağlantılı Konular